en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:1...9101112
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
5/1300019

Objednávame si u Vás obložené chlebíky a pagáče na podujatie Novobanskí heligónkari, ktoré sa uskutoční dňa 26.1.2013. Občerstvenie prosíme doručiť do kina Vatra o 12:00 hod.

Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889
18.1.2013
5/1300018

MUZIKER a.s., IČO: 35840773
18.1.2013
5/1300016

Mobilná skartácia dokumentov - papier

Green Wave Recycling s.r.o., IČO: 45539197
18.1.2013
5/1300015

Objednávame si u Vás unlimited hosting novabana.sk od 31.1.2013 do 31.1.2014

Websupport, IČO: 36421928
17.1.2013
5/1300014

Objednávame si u Vás hrnčeky s potlačou Novobanskí heligónkari, ktoré boli objednané osobne v decembri 2012

Ďatková Silvia - foto-grafika, IČO: 37426290
15.1.2013
5/1300013

Objednávame si u Vás pravidelnú servisnú prehliadku registračnej pokladne EURO - 200 TE.

Escomp
15.1.2013
5/1300012

Objednávame u Vás údaje z katastra nehnuteľností v písomnej a grafickej forme za katastrálne územie Nová Baňa, v zmysle zmluvy č. 1/2008 a dodatku č. 1/2010.

Katastrálny úrad Banská Bystrica , IČO: 37827731
14.1.2013
5/1300011

Objednávame si u Vás trofeje na podujatie Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2012 nasledovne:

TEMPISH Slovakia s.r.o. , IČO: 36294519
10.1.2013
5/1300010

Objednávame si u Vás výkon technicko-bezpečnostného dohľadu na vodnej nádrži Tajch Nová Baňa v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.9.2012, v rozsahu stanovenom v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, vyhl.458/2005 Z.z. v platnom znení počas roku 2013. F akturácia za výkon TBD bude realizovaná mesačne.

Bakaljarová Marta, Ing., IČO: 545531
9.1.2013
5/1300009

Objednávame si u Vás poskytnutie služby a to posúdenie jednotlivých žiadostí o vyjadrenia o existencii nadzemných i podzemných telekomunikačných zariadení a následné vystavenie Vašich stanovísk podaných počas roku 2013 pre akcie realizované Mestom Nová Baňa.

Slovak Telekom, IČO: 35763469
9.1.2013
5/1300008

Objednávame si u Vás zameranie a vypracovanie GP na Multifunkčné ihrisko pri ZŠ JZ v k.ú. Nová Baňa, parc. č. C KN 4770, 4772 za účelom vydania kolaudačného rozhodnutia v cene dohodou 150,- Eur.

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
9.1.2013
5/1300007

Objednávam rozšírenie PBX o GSM Bránu podľa ponuky, zálohovanie PBX a telefóny (1xKX-TG1611FXH, 4xKX-TS560FXB)

Mikrohuko sro, IČO: 31560806
8.1.2013
5/1300006

Na základe cp zo dňa 7.1.2013 objednávam 2x PC HP ELITE 7500, 2x LCD LG IPS234V-PN

elektronix, s.r.o., IČO: 45409129
8.1.2013
5/1300005

Objednávame si u Vás výmenu čerpadla vykurovacieho systému v objekte na ul. Kalvárska 37

Ďurovič Jozef, PLYNSERVIS - NPM , IČO: 33997527
7.1.2013
5/1300004

Objednávame si u Vás dezinsekciu priestorov záchrannej služby Bernolákova 3

Bedenský Ján, IČO: 10931457
7.1.2013
5/1300003

Stravné lístky v počte 1500 ks po 3,20 €

Le Cheque Dejeuner, s.r.o., IČO: 31396674
4.1.2013
5/1300002

Objednávame si u Vás prepravu osôb autobusovým spojom z konečnej zastávky Nová Baňa - Bukovina " Hájenka" do časti Bukovina " Valovci v dňoch pondelok až piatok so začiatkom prepravy od 2.1.2013 do 31.12.2013. Jedná sa o spoje odchádzajúce z Novej Bane o 05:00 hod. + protispoj , o11: 00 hod. + protispoj, o 15:00 + protispoj.

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s., IČO: 36054666
3.1.2013
5/1300001

Objednávame si u Vás naštartovanie plynového kotla a servisnú prehliadku v objekte na ul. Štefánika 27.

Garaj Vladimír - PLYNMONT SERVIS, IČO: 34771964
3.1.2013
Strana:1...9101112Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800