en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:123456...12
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
5/1300221

Objednávame si u Vás večere, pagáče a obsluhu na podujatie Novobanskí heligónkari - 30. ročník. Počet upresníme v týždni pred termínom podujatia.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO: 37956124
20.11.2013
5/1300220

Objednávame si u Vás poháre na V. ročník Vianočného basketbalového turnaja.

G-IMPEX s.r.o., IČO: 31575935
20.11.2013
5/1300219

Objednávame si u Vás odstránenie porevíznych závad v budove Kina Vatra, kultúrneho domu na Štáloch a na Bukovine.

Holý Viliam - Elba H, IČO: 17923638
19.11.2013
5/1300218

Objednávame si u Vás opravu vypínača a odstránenie porevíznych závad v objekte na ul. Bernolákova 11.

Holý Viliam - Elba H, IČO: 17923638
19.11.2013
5/1300217

Objednávame si u Vás medaile na šachový turnaj Memoriál PhDr. Hrčku a na Mikulášsky volejbalový turnaj.

G-IMPEX s.r.o., IČO: 31575935
18.11.2013
5/1300216

Objednávame si u Vás obložené bagety - 2. kolo volieb- predseda samosprávneho kraja 2013.

Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889
18.11.2013
5/1300215

Objednávame si u Vás geodetické zameranie pre vypracovanie PD akcie "Rekonštrukcia VS Tajch Nová Baňa" v 2 280,- € vrátane DPH v zmysle cenovej ponuky zo dňa 30.9.2013 v termíne do 27.11.2013.

VODOTIKA, IČO: 35801051
15.11.2013
5/1300214

Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a naštartovanie plynového kotla v objekte na ulici. M.R.Štefánika 27.

PROFIMONT NB s.r.o., IČO: 47025468
14.11.2013
5/1300213

Objednávame si u Vás výmenu WC (pôvodných za combi) aj s montážou. 2 kusy na prízemí budovy MsÚ a 1 ks na 1. poschodí budovy MsÚ.

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., IČO: 36644277
11.11.2013
5/1300212

Objednávame si priestor v objekte ZUŠ, Kollárova 5, Nová Baňa na zriadenie volebnej miestnosti v okrsku č. 1, v 2. kole volieb do BBSK dňa 23. novembra 2013.

Základná umelecká škola, IČO: 37831836
11.11.2013
5/1300211

Objednávame si objekt Hájenkau na Bukovine na zriadenie volebnej miestnosti v okrsku č. 5 - Hájenka Bukovina, v 2. kole volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 23. november 2013.

Mestské lesy, s.r.o., IČO: 31588182
11.11.2013
5/1300210

Objednávame si osobné motorové vozidlo s vodičom na rozvoz materiálu a osôb vo volebnom okrsku č. 5 - Hájenka Bukovina, v 2. kole volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 23. novembra 2013. Vozidlo žiadame pristaviť o 5,45 hod. pred budovu MsÚ.

Mestské lesy, s.r.o., IČO: 31588182
11.11.2013
5/1300209

Objednávame si priestor v objekte MŠ Štúrova, MŚ Nábrežná a MŚ Kolibská cesta v Novej Bani na zriadenie volebnej miestnosti v okrsku č. 2,4 a 6, v 2. kole volieb do BBSK dňa 23. novembra 2013.

Materská škola Nábrežná 2, IČO: 37833910
11.11.2013
5/1300208

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemky podľa GP č. 10935479-158/13. K.ú. Nová Baňa, lokalita: ul. Záhrbská: - C KN 4901/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 vytvorený dielom č. 3 z pozemku E KN parc.č. 5150/11 (LV č. 6123) a - C KN 4162/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 vytvorený dielom č. 1 z pozemku E KN parc.č. 120/3 (LV č. 1191).

Jančeková Katarína, Ing.
11.11.2013
5/1300207

Objednávam 1x toner komp, HP CB436A a 1x toner Xerox Toner Black pre WC5020

Forgáč Peter, nbit, IČO: 245651353
11.11.2013
5/1300206

Objednávame si u Vás nasledovný propagačný materiál s potlačou a erbom NB.

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
8.11.2013
5/1300205

Na základe cenovej ponuky z 5.12. závazne objednávam: plátno, držiak, switch ...

Forgáč Peter, nbit, IČO: 245651353
8.11.2013
5/1300204

Objednávame si u Vás prepravu 9 členov FS VINIČKA na vystúpenie do Bartošovej Lehôtky a späť, v nedeľu 10.11.2013, odchod od Kina Vatra o 14:15 hod.

Lošonský Marián, BTL-BUS TURIST, IČO: 3477215
8.11.2013
5/1300203

Objednávame stravné lístky v počte 800 ks po 3,20 €

Le Cheque Dejeuner, s.r.o., IČO: 31396674
6.11.2013
5/1300202

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemky podľa GP č. 35300060-56/2013. K.ú. Nová Baňa, lokalita Železničný rad: - C KN 6492/39 - orná pôda o výmere 6186 m2 vytvorený dielom č. 1 z pozemku E KN parc.č. 5072/92 (LV č. 6123) a - d iel č. 2 o výmere 387 m2, ktorý tvorí časť pozemku C KN 6492/40 - orná pôda o výmere 2371 m2, vytvoreného z pozemku E KN parc.č. 5074 (LV č. 3853).

Jančeková Katarína, Ing.
6.11.2013
Strana:123456...12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800