en
Neprehliadnite


Podlimitná zákazka


Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani

Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Podrobnejšie podmienky súťaže sú uvedené v Súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú dostupné v Profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/400801, kde budú zverejnené aj všetky vysvetlenia Výzvy na predkladanie ponúk alebo Súťažných podkladoch, uchádzačom sa preto odporúča sledovať Profil verejného obstarávateľa.
 


Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná Nová Baňa

Výzva na predkladanie ponúk (.pdf)

Podrobnejšie podmienky súťaže sú uvedené v Súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú dostupné v Profile verejného obstarávateľa: http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5382 , kde budú zverejnené aj všetky vysvetlenia Výzvy na predkladanie ponúk alebo Súťažných podkladoch, uchádzačom sa preto odporúča sledovať Profil verejného obstarávateľa.


 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800