en
Neprehliadnite


Elektronická úradná tabuľa

Strana:12345...12

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
27.10.2021

Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta

Pridané:
25.10.2021

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom časti mestského pozemku za účelom umiestnenia prefabrikovanej betónovej garáže.

Pridané:
25.10.2021

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom časti mestského pozemku

Pridané:
22.10.2021

ZMENA TERMÍNU !!! Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

3.11.2021

Pridané:
19.10.2021

obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku pre účel výstavby stanice technickej kontroly (STK)

Pridané:
5.10.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
4.10.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
28.9.2021

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených na kancelárske účely

Pridané:
27.9.2021

DODATOK Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nová Baňa č. 3/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa

Pridané:
24.9.2021

Oznámenie o zrušení prerokovania zaradenia lokality SKUEV4042 Bujakov vrch do národného zoznamu území európskeho významu - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Pridané:
20.9.2021

Pozvánka na zasadnutie komisie rozvoja, bytovej a sociálnej 21.9.2021

Pridané:
20.9.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Pridané:
10.9.2021

N á v r h DODATOK Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nová Baňa č. 3/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baň

Pridané:
7.9.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
6.9.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
6.9.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
6.9.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
6.9.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
6.9.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
6.9.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
6.9.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
6.9.2021

Zverejnenie zámeru previesť - zameniť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
6.9.2021

Záznam z vyhodnotenia predloženého návrhu k zverejnenej obchodnej verejnej súťaži mesta

Pridané:
6.9.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
3.9.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
3.9.2021

Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pridané:
3.9.2021

Pozvánka na zasadnutie finančnej komisie 2.9.2021

Pridané:
27.8.2021

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na nájom nebytového priestoru určeného na skladové účely

Pridané:
24.8.2021

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4042 Bujakov vrch do národného zoznamu území európskeho významu - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Pridané:
19.8.2021
Strana:12345...12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800