en
Neprehliadnite


Ako vybaviť

V živote sa vyskytnú situácie, kedy každý z nás vie oceniť akúkoľvek radu či pomoc. Mesto Nová Baňa preto zriadilo rubriku – Ako vybaviť. Ide o tematickú rubriku, ktorá vám prináša tie najzákladnejšie odpovede, rady na otázky, ktoré sa týkajú riešenia dôležitých životných situácií nielen pre Vás, ale aj pre vášho príbuzného, známeho či suseda. Veríme, že vám aj takouto cestou poradíme.

   Matričný úrad

    Evidencia pobytov

 

    Osvedčovanie

 

    Daň z nehnuteľností

 

    Miestne dane

 

    Dotácie

 

    Sociálne veci

 

    Poľnohospodárska výroba vykonávaná samostatne hospodáriacimi roľníkmi /SHR/

 

    Malé zdroje znečisťovania

 

Oznámenie o určení prevádzkovej doby

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800