en
Neprehliadnite


Eurofondy / Projekty

Eurofondy, granty, dotácie

Na uvedených linkoch sa zobrazia vyhlásené oprávnené výzvy, medzi ktorými je možné vyhľadať výzvy, ktorých čerpanie prináleží aj pre mesto Nová Baňa.

 

  1. EUROFONDY – portál ITMS2014+
  2. SMARTCITY – portál Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
  3. Komplexný informačný systém pre verejnú správu
  4. Informačno poradenské centrum pre EŠIF Banská Bystrica:

 

Projekty mesta Nová Baňa v rokoch 2019, 2020, 2021

Aktívne projekty v roku 2021

1.       Wifi pre Teba

v posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

14 250 €

2.       Dokončenie modernizácie hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

X

 

11 264 €

3.       Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Nová Baňa

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

X

 

14 725 €

4.      Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

782 352 €

5.      Rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

522 000 €

6.      Zastávky s city lightom

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

 

X

8 700 €

7.     Pamiatky novobanského baníctva

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

 

X

3 000 €

8.     "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani" - Banský náučný chodník

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

 

X

3 105 €

9. Týždeň športu pre všetkých

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

X

 

1 200 €

10. Rozšírenie verejnej kanalizácie, ul. Robotnícka, Rozšírenie verejnej kanalizácie Nová Baňa – ul. Mariánska a časť ul. Banícka

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

395 252 €

11.  Materiálové vybavenie Novobanskej knižnice

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

 

X

3 486 €

12. MK SR Obnovme si svoj dom- Obnova a reštaurovanie NKP Radnica

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

 

X

41 314 €

13. Environmentálny fond - Zateplenie domu služieb

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

251 000 €

14. Ministerstvo dopravy a výstavby SR- Rekonštrukcia objektu bývalého kina Vatra

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

165 500 €

15. Nadácia SPP - Tajchová osmička 2021

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

 

X

907 €

16. Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Poskytnutie finančného príspevku pre podniky v odvetví cestovného ruchu

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

 

X

 

2 885 €

17. Revitalizácia vnútroblokov v meste Nová Baňa

V posudzovaní

schválený

neschválený

suma

X

 

 

386 812 €

Ukončené projekty v roku 2020

 

Názov projektu

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma

   Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa 

Schválený

9 000 €  

   Modernizácia futbalovej infraštruktúry pre Mestský futbalový klub Nová Baňa

Schválený

10 000 €  

    Žiadosť o dotáciu z Ministerstva financii na opravu kultúrneho centra- výzva bola zrušená

V posudzovaní

10 000 €  

   Vybavenie učební v ZŠ Jána Zemana

Schválený

 104 431 €  

   Vybavenie školskej jedálne v základných a stredných školách- varný kotol 2 ks

Neschválený

5 000 €  

   Návratná finančná výpomoc  (Ministerstvo financii)

Schválený

167 000 €  

   Materiálno - technické vybavenie ZŠ

Schválený

4 000 €  

   SPOLU SCHVÁLENÉ   

 

294 431

 

 

Ukončené projekty v roku 2019

 

Názov projektu

Schválený/ Neschválený/ Zásobník

Suma

  Podpora rozvoja športu 2019 (doskočisko v ZŠ, športová výbava pre MFK)

neschválený

26 000 €  

  Akvizícia knižničného fondu Nová Baňa

schválený

2 500 €  

  Doplnenie interiérového vybavenia Mestskej knižnice Nová Baňa

schválený

4 000 €  

  Podpora opatrovateľskej služby v meste Nová Baňa

zásobník

47 880 €  

  Podujatia tradičnej kultúry umeleckých zoskupení v Novej Bani

neschválený

17 100 €  

  Zateplenie Domu služieb Nová Baňa

zásobník

198 047 €  

  Vybavenie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa – interný grant

schválený

1 000 €  

  Novobanský jarmok 2019 – interný grant

neschválený

900 €  

  Spoznaj svoj kraj

schválený

2 030 €  

  Remeselný tábor

schválený

1 400 €  

  Športový tábor

schválený

1 400 €  

  Rozprávkový tábor

schválený

1 680 €  

  Tábor Výletovanie

schválený

1 610 €  

  Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Nová Baňa

neschválený

13 410 €  

  Zachovanie identity, rozvoj kultúry a nehmotného kultúrneho dedičstva v Novej   Bani (klimatizácia kino Vatra, prenosné rozkladacie pódium)

neschválený

32 400 €  

  Modernizácia zastávok prímestskej autobusovej dopravy v Novej Bani

neschválený

6 000 €  

  Týždeň športu pre všetkých  - 17. ročník

schválený

1 200 €  

  Banský náučný chodník - 2 etapa "Po stopách baníckej slávy v Novej Bani"

neschválený

10 000 €  

  Kompostéry pre mesto Nová Baňa

schválený

81 778 €  

  GRON OO CR cez KACR (Záhradný les + projektová dokumentácia Zvonička)

schválený

16 000 €  

   SPOLU SCHVÁLENÉ    

 

133 598

Aktualizované: 11.8.2021
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800