en
Neprehliadnite


PHSR

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej PHSR) je základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument a má voči ostatným plánovacím dokumentom spracovaným na miestnej úrovni zastrešujúcu funkciu. Má charakter strategického strednodobého rozvojového dokumentu. Spracováva sa na obdobie siedmych rokov s dlhodobým výhľadom na 10 až 14 rokov.

  • PHSR 2021 - 2027
  • PHSR 2014 - 2020
  • PHSR 2007 - 2013Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800