en
Neprehliadnite


Finančné oddelenie (form)

Návrh projektu na realizáciu z participatívneho rozpočtu mesta Nová Baňa

formulár pdf, editovateľné

Pridané:
18.2.2020

Oznámenie k poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady - PO

formulár pdf

Pridané:
13.1.2020

Oznámenie k poplatku komunálne odpady a drobné stavebné odpady - FO

Pridané:
29.1.2016

Priznanie k dani z nehnutelností

Pridané:
1.1.2015

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Pridané:
1.1.2015

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Pridané:
1.1.2015

Žiadosť na zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pridané:
3.1.2013

Žiadosť na odpustenie poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady

Pridané:
3.1.2013

Žiadosť o odstránenie tvrdosti zákona

Pridané:
3.1.2013

Zúčtovanie dane za ubytovanie

Pridané:
14.1.2009

Oznámenie k dani za ubytovanie o zániku daňovej povinnosti

Pridané:
2.1.2009

Oznámenie k dani za ubytovanie o vzniku daňovej povinnosti

Pridané:
2.1.2009Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800