en
Neprehliadnite


Odd. správy mestského majetku (form)

Žiadosť o zriadenie vecného bremena resp. budúceho vecného bremena na pozemku

Editovateľný formulár

Pridané:
13.5.2021

Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – pozemku

Editovateľný formulár

Pridané:
13.5.2021

Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti – pozemku

Editovateľný formulár

Pridané:
13.5.2021

Oznámenie o určení prevádzkovej doby – Podnikateľ

Pridané:
22.10.2020

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva

Pridané:
22.4.2009

Ohlásenie poľnohospodárskej výroby

Pridané:
8.4.2016Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800