en
Neprehliadnite


Cenník

Cenník MsK

Ročné zápisné za čitateľov
- deti do 6 rokov zdarma
- deti do 15 rokov 1,50 EUR
- dospelí, študenti 3,00 EUR
- dospelí nad 70 rokov zdarma

Duplikát čitateľského preukazu 0,40 EUR

Medziknižničná výpožičná služba
- za vyžiadaný titul 4,00 EUR

Upomienky
1. upomienka po 31 dňoch 0,40 EUR
2. upomienka po 62 dňoch 0,80 EUR
3. upomienka po 93 dňoch 1. písomná upomienka 1,30 EUR
4. upomienka - pokus o zmier 4,00 EUR

Strata/poškodenie kníh
Až do 7-násobku pôvodnej ceny knihy podľa rozhodnutia vedenia knižnice.

Manipulačný poplatok za stratu/poškodenie knihy 4,00 EUR

Kopírovanie
Formát A4 0,10 EUR / ks
Formát A4 obojstranne 0,16 EUR / ks
Formát A3 0,20 EUR / ks
FormátA3 obojstranne 0,35 EUR / ks
Tlač dokumentov A4
Čierno-biela tlač 0,17 EUR / ks
Čierno-biela tlač – foto 0,50 EUR / ks
Farebná tlač 0,33 EUR / ks
plnofarebná tlač - foto 0,66 EUR / ks
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800