en
Neprehliadnite


Dotácie

Príloha č 1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nová Baňa v zmysle VZN č. 8 2020

Editovateľný formulár

Pridané:
7.10.2020

Príloha č 2 - Čestné vyhlásenie k žiadosti

Editovateľný formulár

Pridané:
7.10.2020

Príloha č 3 - Zúčtovanie dotácie

Editovateľný formulár

Pridané:
7.10.2020Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800