en
Neprehliadnite


Výlety po okolí

Náučný chodník Vojšín

Náučný chodník Vojšín (ENG) .pdf

Náučný chodník Vojšín Vás prevedie časťou pohoria Pohronský Inovec medzi Starou Hutou a obcou Malá Lehota. Trasa náučného chodníka je dlhá 12,58 km a prekonáva výškový rozdiel 371,9 m. Najnižší bod - Stará Huta (447 m n.m.) Najvyšším bodom je vrch Vojšín (818,9 m n.m.). Trasu chodníka je možné absolvovať pokojnou chôdzou za cca 4 hod.

Po pravej strane trasy sa za dolinou rieky Hron ťahá hrebeň chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, po ľavej strane je možné pozorovať chránenú krajinnú oblasť Ponitrie.

Hrebeň od Sedlovej skaly po Andezitové kamenné more je zároveň rozvodnicou dvoch povodí - Hrona a Váhu, do ktorého sa cez reku Nitru vlieva riečka Žitava, prameniaca vo Veľkej Lehote.

Trasa Náučného chodníka

č. 1 Stará Huta

Pôvodne sa vzniknutá sklárska osada nazývala Sklená Huta. Názov Stará Huta sa aktívne spomína od 4. júna 1630, kedy uzavrela štiavnická komora so slieszkym sklárom Michalom Ulbmom zmluvu o postavení sklárne v Novej Bani.

č. 2 Starohutský vodopád - národná prírodná pamiatka

Jeden z najkrajších a najmohutnejších vodopádov stredoslovenských vuklanitov nachádzajúci sa vo výške 525 m.n.m. Patrí medzi 5 vodopádov Slovenska ustanovených Ministerstvom životného prostredia SR za národné prírodné pamiatky. Výška vodopádu je 5 m. 

č. 3 Jašekova skala - vyhliadková lokalita nad Starou Hutou

Samotný skalný útvar je budovaný odolnými treťohornými vulkanickými andezitmi odolávajúcimi erózii, ktoré nápadne vystupujú z menej odolných pyroklastických hornín stratovulkanického svahu.

č. 4 Sedlová skala - vyhliadková lokalita

Patrí medzi najkrajšie vyhliadkové lokality na trase náučného chodníka s kótou 777,6 m.n.m. Na obzore sa otvára panoráma s výhľadom na Štiavnické vrchy, Poľanu, Kremnické vrchy, Nízke Tatry, Veľkú Fatru, Vtáčnik. Zaujímavý je pohľad na severovýchodnú časť novobanskej kotliny pod masívom Hája s bohatou históriou a ojedinelým štálovým osídlením

č. 5 Jazerec - jazierko v príjemnom lesnom prostredí

Predstavuje prírodzený mokraďový biotop nachádzajúci sa v terénnej priehlbine pravdepodobne vzniknutej prehradením dolinky svahovým zosuvom. Samotná hrádza je v teréne dobre rozpoznateľná a je v rámci vývoja vegetácie porastená smrekom obyčajným, na rozdiel od okolitých bučín. Mokrade tvoria svojrázny biotop s jedinečnou faunou a flórou.

č. 6  Bujakov vrch - prírodná rezervácia- najkrajšia v čase kvitnutia ponikleca a vstavačov 

Prírodná rezervácia Bujakov vrch bola vyhlásená v roku 1997 z dôvodu ochrany výskytu Ponikleca veľkokvetého.

č. 7 Vojšín - vyhliadková a krajinárska lokalita 

Vojšín s nadmorskou výškou 818,9 m, je tretím najvyšším vrchom Pohronského Inovca. Zároveň je veľmi peknou vyhliadkovou lokalitou. Na horizonte sa od juhozápadu až na sever ťahá Chránená krajinná oblasť Ponitrie. Jej súčasťou sú pohoria Tríbeč s najvyšším vrchom Veľký Tríbeč (828 m.n.m.) ťahajúce sa od Nitry až po Veľkopoľskú dolinu, kde plynulo prechádza do pohoria Vtáčnik s rovnomenným najvyšším vrchom

č. 8  Andezitové kamenné more - národná prírodná pamiatka -geologicko - geomorfologický úkaz

Predmetom ochrany je rozpad lávového prúdu andezitov, ktorý sa sformoval pred 14,5 miliónmi rokov. Podmienky pri chladnutí lávy viedli k vytvoreniu takej vnútornej štruktúry v utuhnutom lávovom prúde, ktorá mala za následok jeho rozpadávanie sa do nepravidelných viacuholníkových blokov.

Trasa prechodu masívom Hája s kótou 712,5 m.n.m.

Trasu prechodu masívom Hája odporúčame začať v Novej Bani, pokračovať popri pútnickom mieste Kohútovo, cez Štamproch po lesných cestách na Háj a po hrebeni chodníkom na Havraniu a Červenú skalu. Zostup je možný buď ďalej na juh po hrebeni Gupne na železničnú stanicu v Novej Bani, alebo z Červenej skaly lesnou cestou popri Zvoničke späť do centra Novej Bane.

Zdroj: Občianske združenie Nová Baňa - Bedeker Nová Baňa a okolie

 

Náučný chodník Zvonička

Náučný chodník Zvonička (.pdf)

Webstránka

 

1. Zvonička

(GPS: 48˚25´36.52;18˚38´47.08)

 

2. Červená skala

(GPS: 48˚25´20.21˝;18˚38´59.59˝)

 

3. Havrania skala

(GPS: 48˚25´18.85;18˚39´6.18˝)

 

4. Háj

(GPS: 48˚26´01.01;18˚39´26.15˝)

Turistická rozhľadňa Háj je súčasťou náučného chodníka Zvonička. Nachádza sa na zástavke Háj, ten patrí medzi najkrajšie vyhliadkové lokality v okolí Novej Bane. Rozhľadňa, ktorá má tri vyhliadkové poschodia, to najvyššie s vystúpenou podlahou do všetkých strán, ponúkne návštevníkovi pohľad na panorámu Novobanskej kotliny a umožní náhľad zo západnej časti na hrebeň Pohronského Inovca s výraznými vrcholmi Viničný vrch a Sedlová skala a taktiež veľkú časť Podunajskej nížiny. Je kombináciou prírodných materiálov – z 2/5 výšky je tvorená kameňom a z 3/5 výšky drevom. Práve tento kameň, ryolit z novobanskej oblasti, je pripomienkou bohatej kamenárskej tradície, typickej pre novobanskú oblasť.

 

5. Kohútovo

(GPS: 48˚25´54.19;18˚38´52.16˝)

 

 

Náučný chodník Zbojnícke studničky

webstránka

1. TAJCH

(GPS: 48 27 12.75582, 18 38 06.93496)

 

2. TAJCH – MOKRAĎ

(GPS: 48 27 23.37377, 18 38 08.67062)

 

3. JARMILA

(GPS: 48 27 10.79853, 18 38 57.91190)

 

4. LIPINSKÁ STUDNIČKA

(GPS: 48 27 11.50495, 18 39 26.23282)

 

5. JOHANSKÁ STUDNIČKA

(GPS: 48 27 16.08644, 18 39 19.30984)

 

6. ZBOJNÍCKE STUDNIČKY

(GPS: 48 27 10.49555, 18 40 13.78246)

 

7. HRAŠKOVA STUDNIČKA

(GPS: 48 26 53.33607, 18 39 20.51387)

 

8. PREDNÝ ŠARVÍZ

(GPS: 48 26 38.92547, 18 39 10.84563)

 

9. KOHÚTOVO – Rovienka

(GPS: 48 26 15.16192, 18 38 52.18580)

 

 

 

BANSKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK

webstránka

 

1. Banský náučný chodník

 

2. Dolná štôlňa Jána z Kríža (Kreuz)

(GPS: 18°38’32.9″, 48°25’28.2″)

 

3. Horná štôlňa Jána z Kríža (Kreuz)

(GPS: 18.643471°, 48.425377°)

4. Štôlňa Tag (pri šachte althandel)

(GPS: 18.643074°, 48.428965°)

 

5. Šturc a šachta Himmelreich

(GPS: 18.641894, 48.430260)

 

6. Šachta narodenia Panny Márie

(GPS: 18.643206°, 48.432825°)

 

7. Šachta František (Šachta Cisára Františka II.)

(GPS: 18.639053°, 48.435436°)

 

8. Trojkráľová štôlňa

(GPS: 18.639183°, 48.433161°)

 

9. Banícka kaplnka a budova banskej správy

(GPS: 18.638429°,  48.432355°)

 

10. Novobanské úpravníctvo - Stupy nad štôlňou Svornosť

(GPS: 18.63746°, 48.43286°)

 

11. Štôlňa Svornosť

(GPS: 18.6367222°, 48.4330556°)

 

12. Šachta Jozef

(GPS: 18.6380555°, 48.4302778°)

 

13. Banícke námestie - Hronská dedičná sôlňa

(GPS: 18.64196°, 48.40988°)

 

14. Šachta Maximilián - Štangelír (Kirchenberger)

(GPS: 18.6361111°, 48.4269445°)

 

15. Štôlňa Sieben Kunsten (Siebenwerk)

(GPS: 18.6351055°, 48.4433139°)

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800