en
Neprehliadnite


O knižnici

Z histórie

 ... prvú stopu knižničnej práce v Novej Bani nachádzame  u mestského magistrátu, ktorý mal založenú úradnú knižnicu podľa katalógu písaného a vydaného v latinskom jazyku.  Z roku 1800 sa zachoval len jej katalóg : „ Repertoria Catalogi Biblioteca Hungariae Ad Tomun  suplementum I.L.R Ujbaniensis.“ Po knižničnom materiáli niet však žiadnej stopy.  Z fondu knižnice sa nenašla ani jedna kniha.  Ďalšie poznatky o vzniku knižnice siahajú do 1. tretiny 19 stor., kedy sa členmi mestskej rady stali viacerí cudzí intelektuáli zamestnaní v baníctve a pri správe lesov. Rozhodli sa založiť spolok, kde by sa mohli schádzať, vzdelávať sa a debatovať.  Tak 9.11.1839 vznikol spolok KASÍNO, keď jeho založenie  predtým oficiálne schválila Dvorská komora vo Viedni 25.4.1839. V žiadosti o povolenie zakladatelia uviedli, že sa členovia Kasína budú venovať čítaniu novín a kníh, budú hrať šach, biliard a povolené kartové hry. V kasíne sa nemalo politizovať a nemali sa piť alkoholické nápoje. Ročný členský príspevok bol 2-3 zlt.  Členovia sa mali schádzať len v jesenných a zimných mesiacoch, nakoľko na jar a v lete mali prácu na záhradách a poli. Dvorská komora im povolila usporadúvať i kultúrne podujatia a zábavy.  Zo začiatočnej činnosti spolku, ako aj jej stanov je zrejmé,  že cieľom jeho členov nebola iba zábava, ale aj úsilie o pozdvihnutie kultúrneho života v meste.  Neskôr po 2.sv. vojne a to v roku 1947 spolok obnovil svoju  činnosť, už nie však ako spolok Kasíno. Zo začiatku to bola  Mestská čitáreň, ktorá bola slávnostne otvorená 28.10.1948  a to v budove bývalého kultúrneho domu.  Po čase už Mestská knižnica, sa spočiatku zameriavala  na budovanie knižničného fondu, ktorý vojnovými udalosťami značne utrpel. Počet čitateľov postupne pribúdal nielen z radov dospelých, ale aj mládeže. V roku 1982 získala knižnica za mimoriadnu pracovnú iniciatívu a plnenie kultúrno-výchovných úloh titul  „ vzorná ľudová knižnica“

 

Oddelenia

  • Oddelenie pre deti a mládež tvorí jedna veľká miestnosť. Deti majú k dispozícii niekoľko tisíc kníh, v ktorých sa nachádzajú rozprávkové, dobrodružné príbehy pre deti a mládež, ale tak isto aj encyklopédie a náučná literatúra.
  • Oddelenie pre dospelých jeho služby sú určené čitateľom nad 15 rokov. Okrem desiatok tisíc titulov krásnej literatúry určených k absenčnej výpožičke  je tu pre čitateľov k dispozícii aj  čitáreň s ponukou novín  a časopisov určených k prezenčnej  a absenčnej výpožičke.
  • Oddelenie náučnej literatúry súčasťou knižnice je aj oddelenie náučnej literatúry.  Nachádza sa v ňom  odborná literatúra  uložená tematicky,  podľa vedných odborov.  Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800