en
Neprehliadnite


Do práce na bicykli

Po siedmich úspešných ročníkoch kampane Do práce na bicykli, do ktorých sa mesto Nová Baňa zapojilo, sa v tomto projekte pokračovalo aj v roku 2021. Hlavným cieľom kampane bolo opäť podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby sa vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020, keď sa do kampane zapojilo 85 samospráv, v ktorých bolo vytvorených 2 553 tímov s 8 392 súťažiacimi od 1 012 zamestnávateľov a na bicykli najazdených  929 601,15 km,  v tomto roku to bolo už 91 samospráv s celkovým počtom tímov 3 448 s 11 332 súťažiacimi od 1 271 zamestnávateľov. Súťažiaci počas kampane nabicyklovali 1 713 101,98 km, čím takýmto spôsobom dochádzania do práce ušetrili 428 275,50 kg CO2 (keď pripočítame cestu do práce pešo alebo s využitím MHD, bolo to až 512 369,02 kg).     

K týmto, v histórii kampane doposiaľ rekordným výsledkom prispeli aj tímy z Novej Bane. Tak ako minulý rok aj tento rok sa za našu samosprávu registrovalo 10 tímov od piatich zamestnávateľov (z toho šesť tímov z Knauf Insulation, s. r. o., a po jednom tíme z VÚEZ, a. s., DSS Hrabiny Nová Baňa, DREVSTAV SLOVAKIA, spol. s r. o., a zo Základnej školy s materskou školou Brehy. Z celkového počtu 35 zaregistrovaných súťažiacich bolo v kampani aktívnych 31 cyklohrdinov, ktorí počas mesiaca jún využili bicykel na dopravu do práce a z práce 959-krát, pričom nabicyklovali 10 026,47 km a takýmto spôsobom ušetrili 2 506,62 kg CO2. Ďalší dvaja využili iný, nemotorový spôsob dochádzky do práce.

Vďaka nim sa v 8. ročníku súťaže Nová Baňa spomedzi 91 registrovaných samospráv po prepočte rôznych ukazovateľov umiestnila na fantastickom 28. mieste.

            V rámci kampane sa vyhodnocujú tri súťažné kategórie. Na lokálnom vyhodnotení sme v prvej ocenili tím a jednotlivca s najväčším počtom najazdených km počas trvania kampane. V tejto kategórii bol víťazom tím Horúce strely z KI v zostave Paula Debnárová, Nina Pavelová, Kristína Gajdošová a Martina Miedzgová, ktorý v tohtoročnej kampani najazdil celkom 2 546,66 km, a Martin Palaj z tímu CAPEX Team s 1 025,72 km. V druhej kategórii bol hodnotený tím a jednotlivec s najväčším počtom jázd. V tejto sa stal víťazom tím Štramáci na bicygľu so 137 jazdami s členmi Petrom Benčatom, Ľudovítom Slabým, Oliverom Volfom a Jankom Bónom a za jednotlivcov to bol opäť Martin Palaj so 44 jazdami. Do tretej súťažnej, tzv. bonusovej kategórie boli zaradení všetci účastníci kampane, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest alebo 500 km do práce a z práce na bicykli. Túto podmienku splnilo až 21 cyklistov. Víťaza tejto kategórie sme vyžrebovali na lokálnom vyhodnotení kampane a stal sa ním Branislav Halabuk z tímu Vrtule so 40 jazdami.

Všetkým tímom, ktoré sa aktívne zapojili, bol udelený diplom za účasť v súťaži. Víťazom jednotlivých kategórií venovalo mesto Nová Baňa vecné ceny. Zároveň sme odovzdali diplom najlepšej spoločnosti našej samosprávy, Knauf Insulation, s. r. o., ktorá sa do kampane zapojila s najväčším počtom tímov. Tento rok to bolo až šesť tímov. Ich členovia v monitorovanom období absolvovali 732 jázd, nabicyklovali obdivuhodných 6 828,14 km, čím ušetrili 1 702,05 kg CO2.

Touto cestou ďakujeme všetkým tímom a ich členom za aktívne zapojenie sa do 8. ročníka celonárodnej kampane Do práce na bicykli, ale aj spoločnostiam a organizáciám za podporu svojich zamestnancov. Svojím aktívnym prístupom ste prispeli k zdravšiemu životnému štýlu a skvalitneniu životného prostredia, a to nielen v našom meste.

Poďakovanie patrí aj predajni CYKLO NB za sponzorskú podporu pri vyhodnotení kampane na lokálnej úrovni.

 

Text:    Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa, lokálna koordinátorka

Foto:    Mgr. Iveta Lukáčová, MsÚ Nová Baňa

            Petra Pohorelec, Knauf Insulation, s.r.o.      

 

 

Výsledky:
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800