en
Neprehliadnite


Týždeň športu

Týždeň športu pre všetkých 16. ročník - vyhodnotenie

Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami a športovými nadšencami zorganizovalo v mesiaci jún v poradí už 16. ročník Týždňa športu pre všetkých. V tomto ročníku harmonogram nakoniec zahŕňal až 30 rôznych športových aktivít, určených pre všetky vekové kategórie, z ktorých sa počas týždňa športu podarilo zrealizovať 29.

Ponuka športových aktivít v tomto ročníku bola naozaj pestrá. Aktívni, ale aj príležitostní športovci sa mohli zapojiť do nasledovných aktivít: futbal – kopanie pokutových kopov (dve aktivity), tanečná hodinka pre deti, netradičné športy (dve aktivity), volejbalový turnaj žiakov ZŠ, Jazda zručnosti, nohejbalový turnaj, Kids Doubles Championship (štvorhrový tenisový turnaj detí do 14 rokov), kin-ballový turnaj medzi školami, školská miniolympiáda 1. st., bedmintonový turnaj – štvorhry, beh, loptové a pohybové hry 5- – 6-ročných detí, turistika škôlkarov, florbal (dve aktivity), prehadzovaná 2. st., štafetový beh 7 x 250 m pre 1. st., volejbalový turnaj GFŠ, štafetový beh cez prekážky pre 1. st., vybíjaná 3. – 4. roč., detská atletika, 1. – 2. roč., šachový turnaj pre deti a mládež, Olympiáda nádejí, Bicyklujeme s Gašparkom, 12. ročník Výstupu na Vojšín na počesť F. Viciana, jazda na kolieskových korčuliach a tanečná hodinka pre dospelých. Do týchto aktivít sa zapojilo až 1295 účastníkov.

Futbal – kopanie pokutových kopov zorganizoval Mestský futbalový klub Nová Baňa v dvoch samostatných aktivitách, kde si účastníci v štyroch kategóriách zmerali svoju zdatnosť v kopaní pokutových kopov. Do týchto aktivít sa zapojilo 56 účastníkov vrátane organizátorov.Netradičné športy pozostávali tiež z dvoch samostatných aktivít, organizovala ich Spojená škola Nová Baňa. Tieto aktivity boli určené pre žiakov s telesným postihnutím a do športových disciplín, ktoré boli vhodne vybraté a pripravené pre tieto deti, sa zapojilo až 139 účastníkov vrátane pedagógov a inštruktorov na jednotlivých stanovištiach. Už tradične nechýbala medzi aktivitami Jazda zručnosti, organizovaná ŠK DSS Hrabiny. Do tejto aktivity sa zapojilo až 62 účastníkov. Pre milovníkov nohejbalu sa uskutočnil nohejbalový turnaj s účasťou 10 hráčov, ktorý zorganizoval Ing. Zdenko Král. Aj tenis mal v tomto peknom podujatí svoje zastúpenie. Štvorhrový turnaj detí do 14 rokov Kids Doubles Championship zorganizoval miestny TK Tajch Nová Baňa s účasťou 16 hráčov a organizátorov. Ďalšou aktivitou bol kin-ballový turnaj medzi školami, organizovaný Centrom pre deti a rodiny Nová Baňa. Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev s celkovým počtom 32 účastníkov. V školskej miniolympiáde 1. st., organizovanej ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani, bolo pre deti pripravených niekoľko disciplín: skok z miesta, člnkový beh a hod medicimbalom. Do tejto aktivity sa zapojilo 78 účastníkov. Novou aktivitou v Týždni športu pre všetkých bol bedmintonový turnaj – štvorhry s účasťou 28 hráčov, ktorý zorganizovala ZŠ J. Zemana v Novej Bani. V meste aktívne pôsobí aj skupina Novobanskí večernobežci, ktorá do tohto týždňa prispela aktivitou beh. Ani nepriaznivé, daždivé počasie neodradilo päť bežcov ísť si zabehať krásnym prostredím Novej Bane. Ani volejbal nezostal bez svojho zastúpenia v harmonograme športových aktivít Týždňa športu pre všetkých. Zorganizované boli dokonca dva turnaje, a to volejbalový turnaj žiakov ZŠ Jána Zemana s účasťou 35 hráčov a volejbalový turnaj, ktorý zorganizovalo Gymnázium F. Švantnera. Do turnaja, ktorý sa uskutočnil na Klingáči pri GFŠ, sa zapojilo 55 účastníkov vrátane organizátorov. Aby ani tí najmenší nezostali v tomto týždni bez športových aktivít, MŠ Nová Baňa zorganizovala dve aktivity. Jednou boli loptové a pohybové hry 5- – 6-ročných detí, ktoré sa uskutočnili v MŠ na Nábrežnej ulici a zapojilo sa do nich 36 škôlkarov pod dohľadom štyroch pani učiteliek, a druhou bola turistika škôlkarov. Štyridsaťštyri škôlkarov so svojou pani učiteľkou spoznávali okolie materskej školy na Kolibskej ceste a Ilende. Tým najmenším sa v Novej Bani venuje aj Materské centrum Gašparko, ktoré v týždni športu v meste zorganizovalo aktivitu Bicyklujeme s Gašparkom. Svoju cyklistickú zdatnosť predviedlo 16 účastníkov. V Týždni športu pre všetkých nemôže nikdy chýbať aktivita Výstup na Vojšín na počesť F. Viciana,ktorého organizátorom bola ZŠ Jána Zemana a mesto Nová Baňa. V poradí už 12. ročníka turistického pochodu sa zúčastnilo 17 turistov. Ďalšou aktivitou bola jazda na kolieskových korčuliach, ktorú zorganizoval SKI TEAM Nová Baňa. Do tejto aktivity sa zapojilo 20 účastníkov. V Novej Bani aktívne pôsobí aj šachový oddiel, ktorý sa zapojil zorganizovaním šachového turnaja pre deti a mládež. Turnaja sa zúčastnili štyria šachisti pod vedením dvoch organizátorov. Po prvýkrát sa do týždňa športu zapojil aj Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa, a to hneď dvoma aktivitami, ktoré sa stretli s pomerne veľkým záujmom. Prvou bola tanečná hodinka pre deti, ktorej sa zúčastnilo 51 mladých tanečníkov, a druhá sa tiež tešila veľkej pozornosti. Tanečná hodinka pre dospelých, ktorá sa uskutočnila v amfiteátri na Tajchu, prilákala až 50 tancuchtivých účastníkov.

Dovoľte mi spomenúť aj ŠK KARATE Nová Baňa. Napriek tomu, že sa do tohtoročných aktivít zahrnutých v harmonograme Týždňa športu pre všetkých klub nemohol aktívne zapojiť z dôvodu, že sa v tom čase jeho členovia intenzívne pripravovali na Majstrovstvá sveta v karate, ktoré sa konali v Bratislave v dňoch 20. – 23. 6. 2019 a ktorých sa aktívne a úspešne zúčastnili, klub sa stal tzv. „predskokanom“ športových aktivít Týždňa športu pre všetkých. Toto krásne športové podujatie, ktoré sa v meste Nová Baňa uskutočnilo už po šestnástykrát, podporil ŠK Karate Nová Baňa verejným tréningom v radničnom parku v Novej Bani. Členov klubu sme mali tak možnosť vidieť v plnom tréningovom nasadení 13. 6. 2019 v čase od 16:30 hod. do 17:30 hod.

Organizátorom jednotlivých športových aktivít boli odovzdané tričká a batohy s logom Týždňa športu pre všetkých, niektorým boli pre účastníkov poskytnuté propagačné magnetky. Pre účastníkov športových aktivít mesto Nová Baňa zabezpečilo pitný režim i sladkosti na doplnenie vynaloženej energie. Pre turistov bola zabezpečená preprava autobusom. V aktivitách so súťažnými disciplínami sme pre víťazov zabezpečili medaily a diplomy, ktoré organizátori odovzdávali pri vyhodnocovaní jednotlivých aktivít.  

Mesto Nová Baňa ďakuje Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu, vďaka ktorej sme mohli 16. ročník Týždňa športu pre všetkých úspešne zorganizovať v takom rozsahu a s takým veľkým počtom športových aktivít. Naše poďakovanie patrí v neposlednom rade aj organizátorom, spoluorganizátorom a všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a organizácie jednotlivých športových aktivít, čím sa významne podieľali na ich pestrej ponuke, ako aj na úspešnom priebehu 16. ročníka Týždňa športu pre všetkých s pomerne vysokým počtom účastníkov. Všetci sú pre aktívny športový život v meste nenahraditeľným článkom. Ďakujeme aj COOP Jednota Žarnovica, s. d., za sponzorský príspevok vo forme sladkých odmien pre účastníkov.

Veríme, že aj v nasledujúcom ročníku sa môžeme tešiť na ich aktívny prístup a spoluprácu pri organizácii v poradí už 17. ročníka Týždňa športu pre všetkých.

„S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.“

                                                                                                                             Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa,
koordinátorka podujatia
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800