en
Neprehliadnite


Aktuality

 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

oznamuje občanom  mesta Nová Baňa  že v dňoch  od 2.11.2021- 23.11.2021 vrátane  budú pracovníci  spoločnosti realizovať odpočty  vodomerov v našom meste.

Z dôvodu znižovania priameho kontaktu odčítačov s odberateľmi  v záujme minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19,  odčítači budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov.

Žiada preto občanov aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré v zime slúžili k zatepleniu šachty, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a  v dňoch realizácie odpočtov umožnili odčítačovi  bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali otvorené brány a uviazali psov.

Ďalej  žiada občanov, ktorým vodomer nie je voľne prístupný  k odpočtu aby stav  vodomeru si odčítali sami a odčítaný stav  napísali  na papier a  umiestnili na viditeľnom mieste,  aby sa zamedzilo priamemu kontaktu medzi odberateľom a odčítačom.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

Tieto opatrenia boli prijaté v záujme odberateľov aj zamestnancov spoločnosti.


Stredoslovenská distribučná spoločnosť, zo sídlom v Žiline, oznamuje občanom Novej Bani, že v mesiaci november  od 1.11 do 20.11. 2021 sa uskutoční odpočet spotreby elektrickej energie. Odpočet sa  týka občanov, ktorí bývajú na týchto uliciach, ako je ulica Andreja Kmeťa, Banícka, Dlhá Lúka, Dodekova, Hajles, Hájska, Legionárska, M.R. Štefánika, Májová, Mariánska, Pod Zvoničkou, Robotnícka, Sládkovičova, Šibeničný vrch, Švantnerova, Záhrbská, Nálepkova, Nám. Slobody, Nemocničná, Partizánska. Mieru, Moyzesova a Nábrežná. Stredoslovenská distribučná spoločnosť zároveň prosí občanov, aby umožnili pracovníkovi prístup k elektromerom a čo sa týka psov, tento problém sa vyrieši na mieste odpočtu. Za pochopenie a spoluprácu Stredoslovenská distribučná spoločnosť občanom vopred ďakuje.


Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch mesiaca NOVEMBER bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny sa bude v jednotlivých dňoch týkať len niektorých ulíc a domov, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu, pozri priložené.pdf súbory nižšie.

Čítať ďalej...


Upozorňujeme občanov, že nechávať odpad v prírode je protizákonné. Ak máte odpad, ktorého sa chcete/potrebujete zbaviť, zavezte ho na Technické služby, nie do lesa! Horný zberný dvor Technických služieb na Dlhej lúke je otvorený denne (okrem sviatkov) od 8:00 do 14:00, v sobotu od 7:00 do 13:00. Mimo tohto času je občanom k dispozícii kontajner pred bránou Horného zberného dvora . Žiadame občanov, aby nevytvárali čierne skládky v prírode!

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800