en
Neprehliadnite


Aktuality

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sa podujatie Melekova divadelná Nová Baňa, ktorá sa mala uskutočniť od 28. 9. – 1. 10. 2021, ruší.

Nový termín Vám bude včas oznámený. Ďakujeme za pochopenie.


Vo štvrtok 16.9. 2021 v poobedňajších hodinách sa v centre mesta Nová Baňa uskutočnila revitalizácia trvalkových výsadieb na Námestí Slobody. Pôvodné bylinno-krovité kompozície pozostávali z nevhodne zvoleného sortimentu druhov. Ten si vyžadoval náročnejšiu údržbu, ktorá však nebola zabezpečená. Plochy boli preto prestarnuté a zaburinené. Patrik Segéň, študent záhradnej a krajinnej architektúry v spolupráci s Technickými službami mesta Nová Baňa obnovili tieto plochy, odburinili a vyčistili. Doplnil sa rastlinný sortiment a upravil sa celkový charakter kompozície.

Čítať ďalej...


Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) na národnej úrovni. ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra. Umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklodoprava, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu. Do tejto kampane sa každoročne zapája viac sídel z rôznych krajín. Výnimkou nie je ani mesto Nová Baňa, ktoré sa už po siedmykrát zapojilo do kampane Európsky týždeň mobility (ETM).

Čítať ďalej...


Vážení občania, dnešným dňom sú opäť v meste k dispozícii kontajnery na textil. Môžete do nich vkladať oblečenie, obuv, kabelky, opasky, lôžkoviny, domáci textil.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800