en
Neprehliadnite


Aktuality

Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani uskutoční kombinovane. Pre primátora mesta, hlavnú kontrolórku a poslancov MsZ bude zasadnutie prezenčne a konatelia mestských spoločností, riaditeľky škôl a ostatní zamestnanci MsÚ budú pripojení k rokovaniu online. Ak máte záujem o sledovanie prenosu naživo, využite prenos MsZ v rámci kanálu YouTube, kde je k dispozícii aj online chat v čase od 15:00-15:30 hod. Rokovanie MsZ 22.09.2021 začína od 13:00 hod.


Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Nová Baňa sa ani tento rok žiaľ jarmok neuskutoční.
Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu sa nachádza v linku nižšie.
Finančné straty vzhľadom na podmienky zmlúv pre Novobanský jarmok nevzniknú.
Ospravedlňujeme sa všetkým za možné komplikácie v dôsledku vzniknutej situácie a veríme, že priebeh Novobanského jarmoku v r. 2022 už nebude ohrozený a epidemiologická situácia bude omnoho priaznivejšie, než je tomu v súčasnosti.

Zápisnica krízového štábu

Branislav Jaďuď
Predseda krízového štábu
 


Naše mesto sa zapojí tradičnou aktivitou
DEŇ BEZ ÁUT dňa 22. 9. v materskej škole vrátane ET a v dvoch základných školách.
Tých, ktorí prídu do škôl pešo, autobusom, na bicykli, korčuliach a pod. bude čakať zdravá odmena.
Nebude chýbať ani losovanie o vecné ceny.
Tešíme sa, že sa zapojíte do danej aktivity.


Vzhľadom na zhoršenie pandemickej situácie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že plánované prerokovanie dňa 22. septembra 2021 od 9,30 hod na Mestskom úrade Nová Baňa sa neuskutoční.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800