en
Neprehliadnite


Cenník

Cenník služieb IC

KOPÍROVANIE

A4 0,10 €
A4 obojstranne 0,16 €
A3 0,20 €
A3 obojstranne 0,35 €

____________________________________________________________

TLAČ DOKUMENTOV

Tlač A4 jednostranná  
Tlač A4 čb 1 - 100 ks 0,17 €
Tlač A4 čb 101 - 500 ks 0,14 €
Tlač A4 čb 501 ks a viac 0,10 €
Tlač A3 0,35 €
Tlač A4 obojstranná  
Tlač A4 čb 1 - 100 ks 0,34 €
Tlač A4 čb 101 - 500 ks 0,28 €
Tlač A4 čb 501 ks a viac 0,20 €
Tlač A3 obojstranná 0,70 €
Tlač A4 farebne do 50% strany 0,40 €
Tlač A4 plnofarebne od 50%strany 0,80 €
Tlač A3 farebne do 50% strany 0,70 €
Tlač A3 plnofarebne od 50%strany 1,40 €

____________________________________________________________

FAXOVANIE

faxové spojenie 0,23 EUR
fax na Slovensko/1 str. A4 0,56 EUR
fax 1. pásmo/1 str. A4   1,08 EUR
fax 2. pásmo 1,35 EUR
fax 3. pásmo 1,93 EUR
fax 4. pásmo 2,51 EUR
fax 5. pásmo 3,27 EUR
fax 6. pásmo 3,85 EUR
fax 7. pásmo 5,19 EUR
fax 8. pásmo 6,56 EUR

PREPISOVANIE

A4 1-3 NS 1,50 €
A4 3 a viac NS 1,00 €
1/2 A4 1-3 NS 0,75 €
1/2 A4 3 a viac NS 0,50 €
Príplatok za graf, tabuľku 2,00 €

_____________________________________________________________

OBČIANSKA INZERCIA

Občianska inzercia A4 (na vývesnej tabuli) 4 €
Občianska riadková inzercia (na tabuli IC) 2 € za mes.

_____________________________________________________________

INZERCIA V NOVOBANSKÝCH NOVINÁCH

Základné grafické spracovanie 10,00 €
Spomienka, poďakovanie bez foto 3,00 €
Spomienka, poďakovanie s foto 4,00 €
Riadková občianska inzercia do 20 slov 4,50 €
Riadková občianska inzercia nad 20 slov 0,20 € za slovo
plošná inzercia – celá strana 160,00 €
plošná inzercia – 1/2 strany 80,00 €
plošná inzercia - titulná strana - 1cm2 1,80 €
plošná inzercia - bežná strana - 1cm2 0,90 €/ 1 cm2
pri 3 opakovaniach po sebe -20%
celoročná inzercia -30%
zverejnenie reklamného článku 0,60 €/ 1 cm2
kandidát na primátora mesta ½ strany 80,00 €
kandidát na poslanca MsZ ¼ strany 40,00 €
kandidatúra politickej strany ¼ strany 80,00 €
vkladanie letákov do novín A5 0,05 €/ks
vkladanie letákov do novín A4 0,10 €/ks
v decembrovom čísle NN:  
plošná inzercia – 1/2 strany 120,00 €
plošná inzercia – celá strana 240,00 €
spomienka, poďakovanie bez fotografie 3,50 €
spomienka, poďakovanie s fotografiou 4,50 €
riadková občianska inzercia do 20 slov 5,00 €
riadková občianska inzercia nad 20 slov 0,25 €/slovo
plošná inzercia titulná strana 1cm2 2,10 €
plošná inzercia bežná strana 1cm2 1,10 €
pri 3 opakovaniach po sebe -20%
celoročná inzercia -30%
vkladanie letákov do novín A5 0,05 €/ks
vkladanie letákov do novín A4 0,10 €/ks
zverejnenie reklamného článku 0,70 €/1 cm2

_____________________________________________________________

HREBEŇOVÁ VÄZBA:

Hrebeň č. 8-12,5 1,50 EUR/ väzba
Hrebeň č. 14 1,70 EUR/ väzba
Hrebeň č. 16-19 1,80 EUR/ väzba
Hrebeň č. 22-25 2,00 EUR/ väzba

_____________________________________________________________

LAMINOVANIE:

A4 1,00 €/ks

_____________________________________________________________

SKENOVANIE:

Skenovanie A4 0,33 EUR
Skenovanie A3 0,66 EUR

_____________________________________________________________

INTERNET: 

Cena za 1 min 0,10 EUR

_____________________________________________________________

MESTSKÝ ROZHLAS:

Pohreb vyhlásený 2,00 EUR / max 3 vyhlásenia
Komerčné vyhlasovanie 4,00 EUR / 1 vyhlásenie
Volebná kampaň 10,00 EUR / 1 vyhlásenie

Oznámenie o pohrebe sa spoplatňuje len jedenkrát, pričom oznam sa vyhlási maximálne trikrát.

Maximálna dĺžka jedného oznamu nesmie prekročiť jednu polovicu strany A4 písanú na počítači veľkosťou písma 14 s riadkovaním 1,5. Oznam musí byť doručený osobne alebo mailom. Pracovník MsÚ má právo na úpravu textu.

Volebnú kampaň predloží kandidát resp. politická strana na CD alebo si prejav nahrá priamo v kancelárii MsÚ, pričom dĺžka prejavu nesmie prekročiť 5 minút.

Od poplatku za vyhlásenie v mestskom rozhlase sú oslobodené oznamy:

  • o odstávke energií
  • o poruchách na inžinierskych sieťach
  • o dopravnej výluke
  • o konaní športových a kultúrnych podujatí
  • straty a nálezy
  • o voľných pracovných miestach okrem oznamov podnikateľských subjektov sprostredkujúcich zamestnanie
  • o aktivitách škôl a školských zariadení
     

UBYTOVANIE:

Prenájom ubytovacieho zariadenia:

Apartmán ( 1 x dvojposteľová izba + obývacia izba) 50,00 EUR/noc
Prístelka (obývacia izba) 10,00 EUR /noc/osoba
Prenájom jednoposteľovej izby 16,00 EUR /noc/osoba
Prístelka (v jednoposteľovej izbe) 10,00 EUR /noc/osoba
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800