en
Neprehliadnite


Dôležité tel. čísla

Dôležité telefónne čísla


112 - jednotné európske číslo tiesňového volania


Záchranka 155

Polícia Nová Baňa 045/ 68 55 333, 158

Hasiči Nová Baňa 045/68 57 222, 150 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Nová Baňa (DHZM) 0908 274 868, 0911 112 150


Lekárska služba prvej pomoci – Žiar nad Hronom(dospelí) 67 09 955

Lekárska služba prvej pomoci – Žiar nad Hronom(deti) 0911 100 331

Linka záchrany (lekár, ktorý poskytne radu o prvej pomoci 0850 111 313

Dopravná zdravotná služba - Nová Baňa tel: 0456856814, mob: 0905583517


Mestská polícia 045/6782 888, 0910 110 120

Vodári – stála poruchová služba 0907 881 436

Hlásenie porúch plynu 041/72 34 680, 0850 11 13 63

Elektrikári 0850 11 14 68

Regionálna správa ciest 045/68 56 004

Informácie o telefónnych číslach 1181

Pošta Nová Baňa 045/68 55 534

Hlásenie porúch mestského osvetlenia a rozhlasu 045/68 56 003


Linka pomoci obetiam násilia 0850 111 321

Linka detskej istoty UNICEF (bezplatné číslo) 0800 112 112

Domov pre týrané ženy (ubytovanie s utajenou adresou) 02/ 4446 0606

Centrum nádej ( pomoc ohrozeným deťom) 02/ 6224 9914

Sloboda zvierat 02/ 16 187

Linka Nezábudka 0800 110 022


Dispečerská a inf. služba motoristom (havárie,služby) 18 128, 18 154 – nepretržite

Slovak Assist, s.r.o. – Union asistenčná služba 0800 163 636

Odťahová služba Nová Baňa 0905 231 898


Mestské lesy Nová Baňa 045/68 56 984, 045/68 56 729

Mestský bytový podnik 045/68 57 323

Technické služby mesta Nová Baňa 045/68 56 003

Mestská knižnica 045/68 57 742

Matričný úrad Nová Baňa 045/6782 825

Múzeum Nová Baňa 045/68 55 178

OOCR Región GRON 0911 961 699

Úrad práce 045/68 56 933

Pohrebné služby 045/68 56 248

Farský úrad Nová Baňa 045/68 57 011

Taxi služba 0915 222 199

TAXISS - Taxi služba Nová Baňa, tel: 0905583517
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800