en
Neprehliadnite


Stavebný úrad (form)

Oznámenie o začatí stavby

formulár pdf

Pridané:
12.8.2021

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

formulár pdf

Pridané:
21.2.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

formulár pdf

Pridané:
21.2.2020

Žiadost na kolaudaciu - Reklamné stavby

formulár pdf

Pridané:
21.2.2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

formulár pdf

Pridané:
21.2.2020

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

formulár pdf

Pridané:
21.2.2020

Žiadosť o povolenie - Reklamné stavby

formulár pdf

Pridané:
21.2.2020

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

formulár pdf

Pridané:
21.2.2020

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby _bez stavebných úprav_

formulár pdf

Pridané:
21.2.2020

Žiadosť o predlženie doby trvania reklamnej stavby

formulár pdf

Pridané:
21.2.2020

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby

formulár pdf

Pridané:
21.2.2020

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

formulár pdf

Pridané:
21.2.2020

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

formulár pdf

Pridané:
21.2.2020

Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby s potvrdením existencie stavby a jej účelu

formulár pdf

Pridané:
29.1.2020

Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác

formulár pdf

Pridané:
29.1.2020

Ohlásenie drobnej stavby

formulár pdf

Pridané:
29.1.2020Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800