en
Neprehliadnite


Doprava a dopravné stavby (form)

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie (MK)

Pridané:
12.2.2021

Návrh na kolaudáciu dopravnej stavby

Pridané:
12.2.2021

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu

Pridané:
12.2.2021

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Pridané:
12.2.2021

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z cesty alebo miestnej komunikácie

Pridané:
12.2.2021Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800