en
Neprehliadnite


Poplatky za prenájom kultúrnych domov

Poplatky za prenájom kultúrnych domov

Mestský úrad – OKI
1. Prenájom priestorov kina Vatra pre neziskové organizácie, občianske združenia a občanov:
a) Pre účely organizovania rôznych akcií a spoločenských podujatí, vykonávaných vo vlastnej réžii (nekomerčným účelom):
Kinosála, javisko, šatňa, vestibul a WC 45,00 EUR/1 hod.
zvuková aparatúra 10,00 EUR/1 hod.
mzda technika 6,00 EUR/1 hod.
b) Pre účely organizovania akcií a podujatí v spolupráci s OKI v prípade, že sa nevyberá vstupné – zdarma
c) Pre účely organizovania výchovno-vzdelávacích, kultúrnych, divadelných a iných predstavení, ktoré vykonávajú umelecké agentúry, divadelné a umelecké súbory vo vlastnej réžii (akcia je organizovaná iným subjektom ako OKI s komerčným účelom):
kinosála a javisko 120,00 EUR/paušál na akciu
vestibul a WC 20,00 EUR/1 hod.
šatňa 10,00 EUR/1 hod.
zvuková aparatúra 10,00 EUR/1 hod.
mzda technika 6,00 EUR/1 hod.

2. Prenájom priestorov kina Vatra pre podnikateľské subjekty( FO-podnikateľ, PO) politické strany a ostatné organizácie:
a) Pre účely konania odborných seminárov, kurzov, prednášok, vzdelávacích programov:
kinosála, javisko, vestibul a WC 130,00 EUR/paušál na akciu
vestibul a WC 20,00 EUR/1 hod.
zvuková aparatúra 20,00 EUR/ 1 hod.
mzda technika 6,00 EUR/ 1 hod.
šatňa 10,00 EUR/ 1 hod.
b) Pre účely organizovania akcií a podujatí v spolupráci s OKI v prípade, že sa nevyberá vstupné – zdarma
c) Pre účely organizovania akcií a podujatí organizovanými školskými zariadeniami v meste, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom vlastnej prezentácie – zdarma.
d) Pre účely organizovania kultúrnych a divadelných a iných predstavení, ktoré vykonávajú umelecké agentúry, divadelné a umelecké súbory vo vlastnej réžii (akcia je organizovaná iným subjektom ako OKI, s komerčným účelom)
kinosála a javisko 130,00 EUR/paušál na akciu
vestibul a WC 20,00 EUR/1 hod.
šatňa 10,00 EUR/1 hod.
zvuková aparatúra 20,00 EUR/1 hod.
mzda technika 6,00 EUR/1 hod.
e) Pre účely predaja tovaru v menšom rozsahu, vo vlastnej réžii
vestibul a WC 15,00 EUR/1 hod.
 

Kultúrny dom Štále prenájom:
a) Pre FO alebo podnikateľské subjekty, OZ, so vstupným ( koncert, zábava) 90,00/ 3dni
b) Pre FO s trvalým pobytom v meste Nová Baňa ( oslava, svadba) 60,00/ 3 dni
c) Pre FO s trvalým pobytom mimo mesta Nová Baňa ( oslava, svadba) 90,00/ 3 dni
d) Z dôvodu konania karu 20,00/ deň
e) Reklamná prezentácia, míting, schôdza politickej strany a hnutia, predaj a pod. do 3 hodín 80,00/3 hod.
f) Míting, schôdza politickej strany a hnutia v čase predvolebnej kampane 30,00/hod.
g) Prenájom na cvičenie 1 hod. leto: 10,00 zima 15,00
h) Kuchynský inventár 10,00
i) Pre účely organizovania akcií a podujatí organizovanými školskými zariadeniami v meste, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom vlastnej prezentácie – zdarma
j) Prenájom KD na 1 hod. iný účel ( nekomerčný) leto: 15,00 zima 30,0

 

Kultúrny dom Bukovina
leto (1.5.-30.9.) zima (1.10-30.4.)
Prenájom KD na 1 noc 20,00 EUR 50,00 EUR
Prenájom KD na 1 hod. 10,00 EUR 20,00 EUR
Prenájom KD na 1 hod./cvičenie/leto 10,00 EUR
Prenájom KD z dôvodu konania karu 20,00/ deň
Prenájom KD pri kultúrnych, divadelných a iných predstaveniach organizovaných DS Bukovinka a miestnymi školami, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom vlastnej prezentácie – zdarma
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800