en
Neprehliadnite


Poplatok za krátkodobý prenájom – AMFITEÁTER TAJCH

POPLATOK ZA KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM – AMFITEÁTER TAJCH

Pre FO alebo podnikateľské subjekty, OZ, komerčný účel (koncert, zábava, hudobné, estrádne programy a pod.) 50,00 EUR/hod.
Pre FO alebo podnikateľské subjekty, OZ so sídlom v Novej Bani, komerčný účel (koncert, zábava, hudobné, estrádne programy a pod.) 30,00 EUR/hod.
Reklamná prezentácia, podujatia politických strán a hnutí a pod. 120,00 EUR/hod.
Podujatia politických strán a hnutí v čase predvolebnej kampane 170,00 EUR/hod.
Prenájom na cvičenie    10,00 EUR/hod.
Pre účely organizovania akcií a podujatí organizovanými mestom, školskými zariadeniami v meste, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom vlastnej prezentácie zdarma
Prenájom na program určený pre deti a mládež bez vstupného zdarma

 

K uvedeným cenám za prenájom bude účtovaná spotreba elektrickej energie na základe skutočnej spotreby.

Ceny uvedené v cenníku môžu byť upravené primátorom mesta Nová Baňa s prihliadnutím na charakter podujatia a záujmy mesta Nová Baňa.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800