en
Neprehliadnite


Cenník služieb

Cenník služieb

KOPÍROVANIE

A4 0,10 €
A4 obojstranne 0,16 €
A3 0,20 €
A3 obojstranne 0,35 €

____________________________________________________________

TLAČ DOKUMENTOV

Tlač A4 jednostranná  
Tlač A4 čb 1 - 100 ks 0,17 €
Tlač A4 čb 101 - 500 ks 0,14 €
Tlač A4 čb 501 ks a viac 0,10 €
Tlač A3 0,35 €
Tlač A4 obojstranná  
Tlač A4 čb 1 - 100 ks 0,34 €
Tlač A4 čb 101 - 500 ks 0,28 €
Tlač A4 čb 501 ks a viac 0,20 €
Tlač A3 obojstranná 0,70 €
Tlač A4 farebne do 50% strany 0,40 €
Tlač A4 plnofarebne od 50%strany 0,80 €
Tlač A3 farebne do 50% strany 0,70 €
Tlač A3 plnofarebne od 50%strany 1,40 €

____________________________________________________________

FAXOVANIE

faxové spojenie 0,23 EUR
fax na Slovensko/1 str. A4 0,56 EUR
fax 1. pásmo/1 str. A4   1,08 EUR
fax 2. pásmo 1,35 EUR
fax 3. pásmo 1,93 EUR
fax 4. pásmo 2,51 EUR
fax 5. pásmo 3,27 EUR
fax 6. pásmo 3,85 EUR
fax 7. pásmo 5,19 EUR
fax 8. pásmo 6,56 EUR

PREPISOVANIE

A4 1-3 NS 1,50 €
A4 3 a viac NS 1,00 €
1/2 A4 1-3 NS 0,75 €
1/2 A4 3 a viac NS 0,50 €
Príplatok za graf, tabuľku 2,00 €

_____________________________________________________________

OBČIANSKA INZERCIA

Občianska inzercia A4 (na vývesnej tabuli) 4 €
Občianska riadková inzercia (na tabuli IC) 2 € za mes.

_____________________________________________________________

INZERCIA V NOVOBANSKÝCH NOVINÁCH

Základné grafické spracovanie 10,00 €
Spomienka, poďakovanie bez foto 3,00 €
Spomienka, poďakovanie s foto 4,00 €
Riadková občianska inzercia do 20 slov 4,50 €
Riadková občianska inzercia nad 20 slov 0,20 € za slovo
plošná inzercia – celá strana 160,00 €
plošná inzercia – 1/2 strany 80,00 €
plošná inzercia - titulná strana - 1cm2 1,80 €
plošná inzercia - bežná strana - 1cm2 0,90 €/ 1 cm2
pri 3 opakovaniach po sebe -20%
celoročná inzercia -30%
zverejnenie reklamného článku 0,60 €/ 1 cm2
kandidát na primátora mesta ½ strany 80,00 €
kandidát na poslanca MsZ ¼ strany 40,00 €
kandidatúra politickej strany ¼ strany 80,00 €
vkladanie letákov do novín A5 0,05 €/ks
vkladanie letákov do novín A4 0,10 €/ks
v decembrovom čísle NN:  
plošná inzercia – 1/2 strany 120,00 €
plošná inzercia – celá strana 240,00 €
spomienka, poďakovanie bez fotografie 3,50 €
spomienka, poďakovanie s fotografiou 4,50 €
riadková občianska inzercia do 20 slov 5,00 €
riadková občianska inzercia nad 20 slov 0,25 €/slovo
plošná inzercia titulná strana 1cm2 2,10 €
plošná inzercia bežná strana 1cm2 1,10 €
pri 3 opakovaniach po sebe -20%
celoročná inzercia -30%
vkladanie letákov do novín A5 0,05 €/ks
vkladanie letákov do novín A4 0,10 €/ks
zverejnenie reklamného článku 0,70 €/1 cm2

_____________________________________________________________

HREBEŇOVÁ VÄZBA:

Hrebeň č. 8-12,5 1,50 EUR/ väzba
Hrebeň č. 14 1,70 EUR/ väzba
Hrebeň č. 16-19 1,80 EUR/ väzba
Hrebeň č. 22-25 2,00 EUR/ väzba

_____________________________________________________________

LAMINOVANIE:

A4 1,00 €/ks

_____________________________________________________________

SKENOVANIE:

Skenovanie A4 0,33 EUR
Skenovanie A3 0,66 EUR

_____________________________________________________________

INTERNET: 

Cena za 1 min 0,10 EUR

_____________________________________________________________

MESTSKÝ ROZHLAS:

Pohreb vyhlásený 2,00 EUR / max 3 vyhlásenia
Komerčné vyhlasovanie 4,00 EUR / 1 vyhlásenie
Volebná kampaň 10,00 EUR / 1 vyhlásenie

Oznámenie o pohrebe sa spoplatňuje len jedenkrát, pričom oznam sa vyhlási maximálne trikrát.

Maximálna dĺžka jedného oznamu nesmie prekročiť jednu polovicu strany A4 písanú na počítači veľkosťou písma 14 s riadkovaním 1,5. Oznam musí byť doručený osobne alebo mailom. Pracovník MsÚ má právo na úpravu textu.

Volebnú kampaň predloží kandidát resp. politická strana na CD alebo si prejav nahrá priamo v kancelárii MsÚ, pričom dĺžka prejavu nesmie prekročiť 5 minút.

Od poplatku za vyhlásenie v mestskom rozhlase sú oslobodené oznamy:

  • o odstávke energií
  • o poruchách na inžinierskych sieťach
  • o dopravnej výluke
  • o konaní športových a kultúrnych podujatí
  • straty a nálezy
  • o voľných pracovných miestach okrem oznamov podnikateľských subjektov sprostredkujúcich zamestnanie
  • o aktivitách škôl a školských zariadení
     

UBYTOVANIE:

Prenájom ubytovacieho zariadenia:

Apartmán ( 1 x dvojposteľová izba + obývacia izba) 50,00 EUR/noc
Prístelka (obývacia izba) 10,00 EUR /noc/osoba
Prenájom jednoposteľovej izby 16,00 EUR /noc/osoba
Prístelka (v jednoposteľovej izbe) 10,00 EUR /noc/osoba


MESTSKÁ KNIŽNICA

Ročné zápisné za čitateľov
- deti do 6 rokov zdarma
- deti do 15 rokov 1,50 EUR
- dospelí, študenti 3,00 EUR
- dospelí nad 70 rokov zdarma

Duplikát čitateľského preukazu 0,40 EUR

Medziknižničná výpožičná služba
- za vyžiadaný titul 4,00 EUR

Upomienky
1. upomienka po 31 dňoch 0,40 EUR
2. upomienka po 62 dňoch 0,80 EUR
3. upomienka po 93 dňoch 1. písomná upomienka 1,30 EUR
4. upomienka - pokus o zmier 4,00 EUR

Strata/poškodenie kníh
Až do 7-násobku pôvodnej ceny knihy podľa rozhodnutia vedenia knižnice.

Manipulačný poplatok za stratu/poškodenie knihy 4,00 EUR

Kopírovanie
Formát A4 0,10 EUR / ks
Formát A4 obojstranne 0,16 EUR / ks
Formát A3 0,20 EUR / ks
FormátA3 obojstranne 0,35 EUR / ks

Tlač dokumentov A4
Čierno-biela tlač 0,17 EUR / ks
Čierno-biela tlač – foto 0,50 EUR / ks
Farebná tlač 0,33 EUR / ks
plnofarebná tlač - foto 0,66 EUR / ks


Poplatky za prenájom kultúrnych domov

Mestský úrad – OKI

1. Prenájom priestorov kina Vatra pre neziskové organizácie, občianske združenia a občanov:
a) Pre účely organizovania rôznych akcií a spoločenských podujatí, vykonávaných vo vlastnej réžii (nekomerčným účelom):
Kinosála, javisko, šatňa, vestibul a WC 45,00 EUR/1 hod.
zvuková aparatúra 10,00 EUR/1 hod.
mzda technika 6,00 EUR/1 hod.
b) Pre účely organizovania akcií a podujatí v spolupráci s OKI v prípade, že sa nevyberá vstupné – zdarma
c) Pre účely organizovania výchovno-vzdelávacích, kultúrnych, divadelných a iných predstavení, ktoré vykonávajú umelecké agentúry, divadelné a umelecké súbory vo vlastnej réžii (akcia je organizovaná iným subjektom ako OKI s komerčným účelom):
kinosála a javisko 120,00 EUR/paušál na akciu
vestibul a WC 20,00 EUR/1 hod.
šatňa 10,00 EUR/1 hod.
zvuková aparatúra 10,00 EUR/1 hod.
mzda technika 6,00 EUR/1 hod.

2. Prenájom priestorov kina Vatra pre podnikateľské subjekty( FO-podnikateľ, PO) politické strany a ostatné organizácie:

a) Pre účely konania odborných seminárov, kurzov, prednášok, vzdelávacích programov:
kinosála, javisko, vestibul a WC 130,00 EUR/paušál na akciu
vestibul a WC 20,00 EUR/1 hod.
zvuková aparatúra 20,00 EUR/ 1 hod.
mzda technika 6,00 EUR/ 1 hod.
šatňa 10,00 EUR/ 1 hod.

b) Pre účely organizovania akcií a podujatí v spolupráci s OKI v prípade, že sa nevyberá vstupné – zdarma

c) Pre účely organizovania akcií a podujatí organizovanými školskými zariadeniami v meste, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom vlastnej prezentácie – zdarma.

d) Pre účely organizovania kultúrnych a divadelných a iných predstavení, ktoré vykonávajú umelecké agentúry, divadelné a umelecké súbory vo vlastnej réžii (akcia je organizovaná iným subjektom ako OKI, s komerčným účelom)
kinosála a javisko 130,00 EUR/paušál na akciu
vestibul a WC 20,00 EUR/1 hod.
šatňa 10,00 EUR/1 hod.
zvuková aparatúra 20,00 EUR/1 hod.
mzda technika 6,00 EUR/1 hod.

e) Pre účely predaja tovaru v menšom rozsahu, vo vlastnej réžii
vestibul a WC 15,00 EUR/1 hod.

Kultúrny dom Štále prenájom:

a) Pre FO alebo podnikateľské subjekty, OZ, so vstupným ( koncert, zábava) 90,00/ 3dni
b) Pre FO s trvalým pobytom v meste Nová Baňa ( oslava, svadba) 60,00/ 3 dni
c) Pre FO s trvalým pobytom mimo mesta Nová Baňa ( oslava, svadba) 90,00/ 3 dni
d) Z dôvodu konania karu 20,00/ deň
e) Reklamná prezentácia, míting, schôdza politickej strany a hnutia, predaj a pod. do 3 hodín 80,00/3 hod.
f) Míting, schôdza politickej strany a hnutia v čase predvolebnej kampane 30,00/hod.
g) Prenájom na cvičenie 1 hod. leto: 10,00 zima 15,00
h) Kuchynský inventár 10,00
i) Pre účely organizovania akcií a podujatí organizovanými školskými zariadeniami v meste, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom vlastnej prezentácie – zdarma

j) Prenájom KD na 1 hod. iný účel ( nekomerčný) leto: 15,00 zima 30,0


Kultúrny dom Bukovina
leto (1.5.-30.9.) zima (1.10-30.4.)

Prenájom KD na 1 noc 20,00 EUR 50,00 EUR
Prenájom KD na 1 hod. 10,00 EUR 20,00 EUR
Prenájom KD na 1 hod./cvičenie/leto 10,00 EUR
Prenájom KD z dôvodu konania karu 20,00/ deň

Prenájom KD pri kultúrnych, divadelných a iných predstaveniach organizovaných DS Bukovinka a miestnymi školami, inštitúciami a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za účelom vlastnej prezentácie – zdarma
 

CENNÍK služieb za prenájom zasadačky

Poplatky za prenájom zasadačky v administratívno prevádzkovej budove, Bernolákova 11, súp.č. 36 v Novej Bani
 

Prenájom za každý začatý mesiac
deti a mládež na tanečné a športové účely
(maximálne 24 hodín mesačne)
1,00 €
Prenájom na tanečné a športové účely za rok
spojené s upratovacou službou priestoru
(maximálne 24 hodín mesačne)
1,00 €
Prenájom za 1 hodinu
tanečné, športové a podobné účely
5,00 €

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800