en
Neprehliadnite


Partnerské mestá

Partnerské mestá

Tradícia partnerských miest vznikla v Európe po druhej svetovej vojne ako spôsob priviesť obyvateľov ku vzájomnému bližšiemu porozumeniu a ako spôsob podpory cezhraničných stykov. Myšlienku partnerských miest v rámci Európy podporuje od roku 1989 aj Európska Únia.

Základom zahraničnej spolupráce sú partnerské zmluvy medzi mestami. Partnerské zmluvy sú zaväzujúce dokumenty, ktoré nie sú ohraničené volebnými obdobiami a ich význam spočíva v dlhodobom napĺňaní cieľov zúčastnených partnerských miest.

Mesto Nová Baňa má podpísanú zmluvu o partnerskej spolupráci s 2 mestami Európy: Mimoň (Česká republika) a Nin (Chorvátsko).

Cieľom partnerskej spolupráce je:

  • vytváranie príležitosti nadviazať hospodársku, humanitárnu, kultúrno-spoločenskú, športovú a projektovú spoluprácu,
  • podpora rozvoja bilaterálnych kontaktov na úrovni miestnej samosprávy, občianskych kultúrnych spolkov a združení, športových organizácií, detských a mládežníckych organizácií, zdravotníckych a školských zariadení, rodín a občanov miest,
  • podpora rozvoja kontaktov v oblasti podnikateľskej a sociálnej sféry, cestovného ruchu, rekreácie, športu,
  • podpora aktivít prospešných pre vzájomné spoznávanie kultúr, dejín a tradícií, vzájomnú propagáciu vo vymenovaných oblastiach,
  • výmena skúseností v oblasti miestnych samospráv,
  • rozvíjať spoluprácu v oblasti školstva, kultúry, umenia, športu,
  • rozšírenie partnerstva na priateľstvo mnohých občanov našich miest,
  • vzájomná výmena názorov a skúsenosti,
  • podporovať spoluprácu cirkví a iných spoločenských organizácií.

 

Mimoň

Česká republika, Liberecký kraj, okres Česká Lípa
partnerské mesto od roku 2008

Viac informácií...

Nin

Chorvátsko, Zadarský kraj
partnerské mesto od roku 2016

Viac informácií...

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800