en
Neprehliadnite


Aktuality

Mesto Nová Baňa oznamuje všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom. ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, že do 30. 11. 2021 je možné na Mestský úrad Nová Baňa podať Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa na rok 2022.

Čítať ďalej...


S príchodom vykurovacej sezóny prichádzajú vo zvýšenej miere aj požiare rodinných domov, ktoré sú najmä spojené so zlým stavom vykurovacieho systému. Nepodceňujte stav Vášho komína a vykurovacieho telesa! Je nutné dbať najmä na čistotu komína a bezpečnú vzdialenosť horľavých konštrukcií a materiálov od vykurovacích telies a komínov. Nikto z Vás predsa nechce znášať škody spôsobené požiarom na vlastnom majetku, ktorým sa navyše dalo predísť dodržiavaním jednoduchých zásad.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Plagát - komín.pdf)Príloha394 kB

Čítať ďalej...


Dnes Mesto Nová Baňa v spolupráci s OZ Novobanský banícky spolok slávnostne otvorili TRASU A Banského náučného chodníka. Trasa so 7 zastávkami reprezentuje počiatky baníctva, povrchovú a podzemnú ťažbu kvalitných rúd v stredoveku, prevažne v južnej časti novobanského ložiska (Gupňa). Kompletne vybudovaný banský náučný chodník ponúka prehliadku prierezu najvýznamnejších bansko-technických a historických pamiatok súvisiacich s ťažbou drahých kovov v Novej Bani v celkovej dĺžke 9,9 km.

Čítať ďalej...


Od 18. 10. 2021 bude prebiehať zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). V rámci tohto zberu je v našom meste možnosť individuálneho dovozu konárov a drevnej hmoty na ul. Železničný rad na vyčlenenom mieste (na starej ceste za karanténnou stanicou), z ktorého bude drevná hmota spracovaná na energetické zhodnotenie. Kto nemá možnosť individuálneho dovozu, môže svoj BRO nahlásiť na Technické služby (045/68 56 003) do 15. 10. 2021 do 12:00 hod.

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800