en
Neprehliadnite


Stredoslovenská distribučná spoločnosť, zo sídlom v Žiline oznamuje

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, zo sídlom v Žiline oznamuje

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, zo sídlom v Žiline, oznamuje občanom Novej Bani, že v mesiaci november  od 1.11 do 20.11. 2021 sa uskutoční odpočet spotreby elektrickej energie. Odpočet sa  týka občanov, ktorí bývajú na týchto uliciach, ako je ulica Andreja Kmeťa, Banícka, Dlhá Lúka, Dodekova, Hajles, Hájska, Legionárska, M.R. Štefánika, Májová, Mariánska, Pod Zvoničkou, Robotnícka, Sládkovičova, Šibeničný vrch, Švantnerova, Záhrbská, Nálepkova, Nám. Slobody, Nemocničná, Partizánska. Mieru, Moyzesova a Nábrežná. Stredoslovenská distribučná spoločnosť zároveň prosí občanov, aby umožnili pracovníkovi prístup k elektromerom a čo sa týka psov, tento problém sa vyrieši na mieste odpočtu. Za pochopenie a spoluprácu Stredoslovenská distribučná spoločnosť občanom vopred ďakuje.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800