en
Neprehliadnite


Ľahkoatletický míting

Ľahkoatletický míting

V utorok 4. júna 2019 zorganizovalo mesto Nová Baňa v spolupráci s novobanskými školami a centrom voľného času už 8. ročník ľahkoatletického mítingu. Do tohto ročníka sa zapísalo 228 žiakov a študentov ZŠ Jána Zemana, ZŠ svätej Alžbety, Gymnázia Františka Švantnera, SOŠ obchodu a služieb a Spojenej školy. K hladkému priebehu podujatia prispelo viac ako 15 učiteľov a dobrovoľníkov.

Mítingu predchádzali stretnutia organizačného tímu, na ktorých boli určení koordinátori v ôsmich disciplínach. Bežecké disciplíny (šprint na 60 m, beh na 250 m, beh na 500 m, beh na 1000 m) mala pod kontrolou Mgr. Mariana Andrášiková, na štarte jej pomáhali Igor Moško, PaedDr. Alena Pacalajová, v cieli merala čas Mgr. Erika Kopernická a zapisovateľky boli žiačky zo ZŠ J. Zemana. Skok do diaľky prebiehal pod vedením Mgr. Pavla Liptáka a za pomoci Ľudovíta Ďurindu, Antona Medveďa a Mgr. Renáty Jányovej. Skok z miesta ako každý rok zabezpečila Katarína Štrbová. Skok do výšky vo veľkej telocvični mal na starosti Mgr. Ondrej Fidermák, pomáhali mu žiaci ZŠ sv. Alžbety. Vrh guľou zastrešovala PaedDr. Lucia Považanová za pomoci žiačok ZŠ Jána Zemana. O tlač štartovacích listín, spracovanie výsledkov a vypisovanie diplomov sa postaral kolektív centra voľného času PaedDr. Tatiana Polcová, Tatiana Lachká, Helena Lacová a Anna Kopernická. Zdravotný dozor počas trvania ľahkoatletického mítingu zabezpečil Bc. Peter Tomčáni. Celý ľahkoatletický míting od objednania medailí, občerstvenia a materiálno-technického vybavenia zabezpečila Dagmar Lachká z Msú Nová Baňa.

Na slávnostnom otvorení nastúpili súťažiaci z jednotlivých škôl v sprievode mažoretiek na trávnik ihriska pri ZŠ Jána Zemana, kde ich moderátor Peter Rumanko privítal a odovzdal slovo Mgr. Ľudmile Rajnohovej, prednostke Mestského úradu Nová Baňa, ktorá oficiálne otvorila 8. ročník ľahkoatletického mítingu. Potom som športovcom aj divákom predstavil jednotlivé športové stanovištia, rozhodcov a celý realizačný tím. Následne moderátor vyzval žiaka Filipa Švarala a Mgr. Marianu Andrášikovú, aby prečítali sľuby za športovcov a za rozhodcov. Po oficiálnom otvorení sa športovci presunuli na jednotlivé stanovištia. V športovom duchu sa nieslo celé dopoludnie. Mesto Nová Baňa zabezpečilo pitný režim i malé občerstvenie pre realizačný tím a všetkých registrovaných športovcov. Vyhodnotenie a odovzdávanie medailí a diplomov (bolo ich skoro 150) pre víťazov prebiehalo priebežne, krátko po ukončení jednotlivých disciplín. Tento ročník spestrili exhibičné preteky dvoch oteckov. Časy ani poradie nebudeme zverejňovať. Poďakovanie za úspešný priebeh patrí koordinátorom jednotlivých disciplín, pomocníkom, dobrovoľníkom, povzbudzujúcim, mestu Nová Baňa, centru voľného času, ako aj žiakom a študentom zúčastnených škôl.
Na záver si dovoľujeme vysloviť prianie, aby sme sa na takomto peknom športovom podujatí, ktoré podporuje deti a mládež k aktívnemu športovaniu, prekonaniu samého seba a dosahovaniu čo najlepších výsledkov, stretli aj o rok, v poradí už na 9. ročníku ľahkoatletického mítingu.

Mgr. Juraj Kološta,
riaditeľ mítingu
 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (LAM_19-vysledky.pdf)Výsledky111 kBMestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800