en
Neprehliadnite


Zmluvy mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...9
Číslo zmluvydocidIntPredmet zmluvyZmluvná stranaIČOZverejnenéPrevziať
262/2014262Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 3/2014Technické služby mesta Nová Baňa0018522131.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
261/2014261Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorovÚP, SV a rodiny Banská Štiavnica3079453630.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
260/2014260Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/MIN/2014STAVCOMP sk s.r.o., Ing. Jozef Spurný, Nová Baňa4589821930.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
259/2014259Zmluva o dieloPeter Beťko – CRO-MAGS, Nová Baňa3477393229.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
258/2014258Zmluva o združenej dodávke elektriny platí od 1.1.2015RICHT POWER ENERGY, s.r.o., Žilina4474247929.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
257/2014257Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 72/19/2014Dobrovoľný hasičský zbor Nová Baňa00177474500119.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
256/2014256Dohoda o skončení nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. 2/2008Ľudovít Kašuba, Nová Baňa19.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
255/2014255Hromadná licenčná zmluva č. VP/14/00179/022SOZA, Bratislava17845418.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
254/2014254Hromadná licenčná zmluva č. VP/14/00179/021SOZA. Bratislava17845418.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
253/2014253Poistná zmluva č. 441-4035590KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislavaa0058544118.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
252/2014252Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1/2004Mária Psárska, Nová Baňa18.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
251/2014251Dohoda o skončení nájmu podľa Nájomnej zmluvy č. 5/2011Ing. Branislav Štrba a manželka Mária, Nová Baňa18.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
250/2014250Dodatok č. 3 k Zmluve č. 01/2012AQUAViTA PLUS, spol. s r. o.,Žarnovica3663346118.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
249/2014249Dohoda uzatvorená podľa § 10 z.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení č. 91/2015/AC/ZCÚP, SV a rodiny, Banská Štiavnica3794962417.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
248/2014248Zmluva o zverení správy majetku mesta Nová Baňa č. 2/2014Technické služby mesta Nová Baňa0018522117.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
247/2014247Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve č. 13/2009 zo dňa 21.12.2009 a jej dodatkomMestské lesy, spol. s r. o. Nová Baňa3158818217.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
246/2014246Zmluva o dielo č. 03/2014ANEKO SK, a.s.3653466817.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
245/2014245Kúpna zmluvaRichard Holý, Nová Baňa15.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
244/2014244Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 1/2014MUDr. Jozef Šuster, Bratislava15.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
243/2014243Dodatok č. 12 k Zmluve na zber a prepravu odpadu zo dňa 28.12.2001Technické služby mesta Nová Baňa0018522115.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
242/2014242Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 278/2013Peter Beťko, CRO-MAGS, Nová Baňa3477393211.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
241/2014241Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti č. 2/2014Ing. Zuzana Sýkorová, Zlaté Moravce11.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
240/2014240Zmluva č. 38/2014sk. AYA, Žilina3422320711.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
239/2014239Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu č. CVO414 - MO a SOSPP, a. s. Bratislava358152568.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
238/2014238Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu č. CVO-VOSPP, a.s. Bratislava358152565.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
237/2014237Darovacia zmluvaMestské lesy, spol. s r. o., Nová Baňa315881825.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
236/2014236Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaKooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group005854415.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
235/2014235Zmluva na odber povrchovej vody na technologické použitieSlovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Bystrica360220474.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
234/2014234Zmluva o dielo č. 9/VŽPSM-MIN/2014PROFIMONT NB, s. r. o., Nová Baňa470254674.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
233/2014233Hromadná licenčná zmluva č. VP/14/00179/020SOZA, Bratislava1784544.12.2014Prevziať zmluvu (PDF)
12345...9Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800