en
Neprehliadnite


Archív VO

Zobraziť dokumenty za rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nová Baňa

Pridané:
4.10.2010

Kanalizačný zberač Ul. Kamenárska - stavebný dozor

Pridané:
28.5.2010

Kanalizačný zberač ul. Kamenárska – externý manažment projektu

Pridané:
21.4.2010

Rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v meste Nová Baňa – Regenerácia centra mesta – externý manažment projektov

Pridané:
19.4.2010

Intenzifikácia separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Nová Baňa

Pridané:
16.3.2010

Modernizácia mestského rozhlasu

Pridané:
11.3.2010

Nákup motorovej nafty pre TS mesta

Pridané:
24.2.2010

Kanalizačný zberač ul. Kamenárska

Pridané:
7.1.2010

Úprava zložiek biologicky rozložiteľného odpadu pred ich zhodnotením v regióne Nová Baňa

Pridané:
5.1.2010Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800