en
Neprehliadnite


Archív VO

Zobraziť dokumenty za rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Rekonštrukcia MŠ Nábrežná v Novej Bani

Pridané:
29.11.2011

Mestský úrad, oddelenie výstavby ŽP a SMM oznamuje, že dňa 12.8.2011 bola vo Vestníku verejného obstarávania č. 157/2011 pod číslom 06222 – WYP zverejnená výzva

Pridané:
15.8.2011

VÝZVA zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov na dodávku tovarov s montážou: na akciu „KONFERENČNÉ HLASOVACIE ZARIADENIE“

Pridané:
24.5.2011

VUP zverejnené oznámenie o výsledku verejného obstarávania na realizáciu stavebnej akcie: „Rekonštrukcia chodníkov, úprava spevnených plôch a verejnej zelene v meste Nová Baňa – Regenerácia centra mesta“

Pridané:
18.3.2011

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na dodávku motorovej nafty do nadzemnej nádrže PHM – bencaloru v správe Technických služieb mesta Nová Baňa vrátane dovozu.

Pridané:
17.3.2011Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800