en
Neprehliadnite


Archív VO

Zobraziť dokumenty za rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Prieskum trhu

Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani

Pridané:
28.7.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Pridané:
28.7.2020

Prieskum trhu

Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani

Pridané:
28.7.2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

PD rekonštrukcie objektu Zvonička

Pridané:
28.7.2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

Výmena okien a dverí v KD Štáie

Pridané:
28.7.2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

Banský náučný chodník - lavice a stoly

Pridané:
28.7.2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

Bansky7 náučný chodník - plastové informačné tabule

Pridané:
28.7.2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

Banský náučný chodník - drevené informačné tabule

Pridané:
28.7.2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

Rekonštrukcia vykurovania MŠ Štúrova

Pridané:
28.7.2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

Banský náučný chodník

Pridané:
28.7.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

Chodník, oplotenie a bránka MŠ Kolibská

Pridané:
28.7.2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

Rekonštrukcia vykurovania MŠ Štúrova

Pridané:
28.7.2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY- PRIESKUM TRHU

Tajch- oplotenie časti pozemku

Pridané:
28.7.2020

Zákazka s nízkou hodnotou

Územný plán mesta Nová Baňa - Zmeny a doplnky č. 1 - aktualizácia

Pridané:
28.7.2020

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - prieskum trhu

Prepojenie verejnej kanalizácie Švantnerova ul. - Šibeničný vrch Nová Baňa

Pridané:
28.7.2020Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800