en
Neprehliadnite


Do práce na bicykli aj v roku 2021

Do práce na bicykli aj v roku 2021

V tohtoročnej kampani Do práce na bicykli má Nová Baňa ku dňu 4. 6. 2021 zapojených 25 súťažiacich v 10 tímoch.

Ešte stále sa k nim môžete pridať!

Registrácia je otvorená do 7. júna 2021.

Vytvorte 2 – 4 členné tímy a zaregistrujte sa, viac info na www.dopracenabicykli.eu. Tešíme sa na vás.

Všetkým súťažiacim prajeme krásne júnové počasie, bezpečné cesty, ohľaduplných vodičov a veľa šťastných kilometrov.

 

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.


Vyhlasovateľom súťaže je: Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Koordinátorom a odborným garantom súťaže je: občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

Po siedmych úspešných ročníkoch kampane Do práce na bicykli máme aj v roku 2021 ambíciu v projekte pokračovať a vytrvať v snahe, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život v meste bol príjemnejší, zdravší a kvalitou sa približoval vyspelým európskym metropolám. Organizovaním súťaže máme ambíciu pozitívne ovplyvniť široké spektrum jednotlivcov, organizácií a inštitúcií v mestách v prospech používania bicykla na krátke vzdialenosti. Veríme, že postupne sa bude kampaň šíriť, a z bicykla sa aj na Slovensku stane plnohodnotný dopravný prostriedok na presun po meste tak, ako je to v okolitých krajinách. Veríme, že cyklistom sa dostane nielen patričné uznanie spoločnosti za to, že významne prispievajú k ochrane životného prostredia, ale stanú sa aj inšpiráciou pre tých, ktorí ešte stále na presun po meste používajú auto.

V roku 2020 sa do kampane zapojilo 85 samospráv, v ktorých bolo vytvorených 2 553 tímov s 8 392 súťažiacimi od 1 012 zamestnávateľov. Súťažiaci sadli na bicykel celkom 135 750-krát, pričom nabicyklovali 929 601,15 km, čím ušetrili 297 268,78 kg CO2 (vrátane ciest do práce pešo a MHD). K týmto výsledkom prispeli aj tímy z Novej Bane. Z celkom 10 registrovaných novobanských tímov s počtom 36 súťažiacich sa do súťaže aktívne zapojilo deväť tímov a 30 „cyklohrdinov“ počas trvania súťaže využili bicykel na dopravu do práce a z práce 595-krát, pričom nabicyklovali 6 365,64 km, čím ušetrili 1 598,14 kg CO2. Spomedzi všetkých registrovaných samospráv sa po prepočte rôznych ukazovateľov Nová Baňa v 7. ročníku súťaže umiestnila na fantastickom 19. mieste.

Mesto Nová Baňa sa počas existencie tejto kampane zapojilo do každého ročníka a inak tomu nie je ani tento rok. Naša samospráva je už zaregistrovaná, čím otvorila možnosť registrácie pre novobanské súťažné tímy.

Pre koho je súťaž určená???

  • Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 30. júna 2021 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.
  • Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 30. júna 2021 dochádzať do školy na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t.j. 1.6.2021, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. V prípade, že je vek súťažiaceho nižší ako 15 rokov, je povinný jazdiť do školy/škôlky v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

Do kedy je možné zaregistrovať sa ???

Registrácia tímov prebieha najneskôr do 7. 6. 2021 na prihlasovacom online formulári uverejnenom na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu a v zmysle štatútu súťaže .

 

Tak neváhajte, vytvorte tímy a zapojte sa !.

Veríme, že hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže bude predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že šetria svoje zdravie, svoje financie, svoje mesto a životné prostredie.
Viac podrobností o súťaži Do práce na bicykli 2021, ako aj o podmienkach a možnostiach zapojiť sa do súťaže o bonusové ceny nájdete v sekcii Informácie na www.dopracenabicykli.eu.

Dagmar Lachká
MsÚ Nová Baňa, lokálny koordinátor
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800