en
Neprehliadnite


Tajchová osmička úspešne za nami

Tajchová osmička úspešne za nami

Mesto Nová Baňa v spolupráci s občianskym združením Lyžiari mesta Nová Baňa a nadšencami behu zorganizovalo po minuloročnej „covidovej“ prestávke v poradí už IX. ročník bežeckého podujatia Tajchová osmička, ktoré sa uskutočnilo 4. 9. 2021 v rekreačnej oblasti Tajch. Skutočnosť, že na podujatie sa vo všetkých kategóriách zaregistrovalo až 364 bežcov, hovorí o obľúbenosti tohto podujatia. Už tradične na Tajchu vítame bežcov z celého Slovenska, inak tomu nebolo ani tento rok. Svoje zastúpenie malo 77 miest a obcí, kým vlani to bolo 66. Teší nás záujem o toto podujatie aj medzi domácimi športovcami. V tomto ročníku sme zaregistrovali 133 Novobančanov.

Pre bežcov bolo pripravených 17 súťažných kategórií podľa veku a pohlavia. Profesionálnu časomieru a služby s ňou súvisiace aj tento rok zabezpečovala spoločnosť Sport Timing Slovakia, s. r. o., z Kežmarku. Všetci pretekári mali k štartovému číslu priradený jednorazový čip, vďaka ktorému bol zaznamenaný dosiahnutý výsledný čas v cieli u každého štartujúceho, čím bolo určené aj celkové poradie v jednotlivých kategóriách. Cieľovou bránou nakoniec prebehlo 317 bežcov. Z celkového počtu štartujúcich bolo 149 detí a mládeže. Tí si zmerali svoje sily v siedmich kategóriách na tratiach dlhých 100 m, 200 m, 300 m, 500 m, 864 m, 1,2 km a 5,52 km si po prvýkrát odbehla kategória študenti a študentky SŠ. Ďalších 10 kategórií bolo pre bežcov vytvorených na tratiach s dĺžkou 5,52 km, 8 km a 21,33 km. Na trati dlhej 5,52 km bežalo v dvoch kategóriách 34 bežcov, hlavný beh na 8 km bol rozdelený do piatich kategórií a cieľovou čiarou prebehlo až 98 bežcov. Na polmaratónovej, 21,33 km dlhej trati Tajchovej osmičky bežal doposiaľ rekordný počet, a to 36 bežcov v troch kategóriách. Po dobehnutí do cieľa bola všetkým bežcom odovzdaná účastnícka medaila s logom Tajchovej osmičky.
Novinkou tohto ročníka bol Pohyb pre zdravie, nesúťažná kategória, ktorá vystriedala aktivitu v minulých ročníkoch známu ako Beh zdravia. Naším cieľom bolo (a do budúcna aj bude) povzbudiť všetkých, ktorí sa v čase podujatia nachádzali na Tajchu, aby urobili niečo pre svoje zdravie a aby pocítili radosť z pohybu. Zvoliť si mohli disciplínu beh alebo chôdza, a to podľa svojich aktuálnych fyzických možností a schopností. V pohodovom tempe, ktoré si účastníci Pohybu pre zdravie tiež sami zvolili, absolvovali jedno koliesko po cyklochodníku okolo jazera Tajch. Ako odmena ich v závere čakalo jabĺčko. Medzi účastníkmi sme mohli vidieť všetky vekové kategórie počínajúc tými najmenšími v kočiaroch až po staršiu generáciu. V tomto naozaj veľkom pelotóne sme mohli zahliadnuť aj členov ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Novej Bani, ktorí tento deň prežili naozaj aktívnym pohybom. V doobedňajších hodinách si v Banskom dvore zorganizovali petangový turnaj.
Okrem víťazov jednotlivých kategórií sme vyhlásili aj najmladšieho a najstaršieho účastníka podujatia, ako aj najlepší ženský a mužský výkon na 8 km trati. Najmladším účastníkom IX. ročníka Tajchovej osmičky sa stal David Škvarka z Horných Hámrov narodený v roku 2020, najstarším účastníkom bol Peter Kypta z Banskej Bystrice narodený v roku 1951, ktorý pretekal za BK Sliač. Najlepší čas zo žien v behu na 8 km dosiahla Zdenka Hezká z Tešedíkova, členka atletického oddielu zo Šale. Trať dlhú 8 km odbehla za 0:36:13:13. Najlepší mužský výkon v behu na 8 km dosiahol Vladimír Kováč zo Skačian, člen klubu Achilles Handlová, ktorý 8 km zvládol za 0:29:43:84.
Viac informácií, vrátane výsledkov nájdete na www.tajchovaosmicka.sk

Zorganizovanie podujatia v takomto rozsahu a aby ho účastníci hodnotili pozitívne a bežci sa naň tešili opäť o rok si vyžaduje nemalé úsilie nielen zo strany organizátorov, ale veľmi významná je aj podpora partnerov podujatia. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí finančne, materiálne, vecnými cenami či iným spôsobom podporili tento ročník Tajchovej osmičky: NorthFinder, a. s. – hlavný partner podujatia, PIPER SLOVAKIA, s. r. o., Vojšín Šport Nová Baňa, Zelený pes, s. r. o., LTK Solutions, s. r. o., Penzión Tajch Nová Baňa, Šport Bar Brehy.
Tak ako som už spomínala, prioritou organizátorov, Mesta Nová Baňa, OZ Lyžiari mesta Nová Baňa a nadšencov behu, je pripraviť podujatie, ktoré spĺňa všetky predpoklady kvalitného, dobre zorganizovaného a úspešného podujatia. To by však nebolo možné bez nemalého počtu dobrovoľníkov, ktorí ochotne, nezištne a vo svojom voľnom čase zastrešili množstvo im pridelených úloh. Ďakujeme vám, veľmi si to vážime a ako vždy, zvládli ste to na výbornú!
V mene organizátorov ďakujem ešte raz bežcom, partnerom, dobrovoľníkom, TS mesta Nová Baňa, Mestskej polícii Nová Baňa a všetkým, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu tohto krásneho a obľúbeného športového podujatia.
A na záver patrí poďakovanie Petrovi Gajdošovi, riaditeľovi pretekov, pravej ruke hlavného organizátora, Mesta Nová Baňa.
Verím, že sa nám spoločnými silami podarí zorganizovať aj jubilejný, X. ročník Tajchovej osmičky, ktorý sa uskutoční 3. 9. 2022.

Text: Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa
 

 

Fotogaléria:

https://www.zonerama.com/PeterValachovic/Album/7596392

https://onedrive.live.com/?cid=dbfac1becb6c29dc&id=DBFAC1BECB6C29DC%21419525&authkey=!AL6JfXKXv-vrByE

https://photos.app.goo.gl/5viv16HMxGr61fHk8
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800