en
Neprehliadnite


Všeobecné záväzné nariadenia


Strana:12
OblasťNázovPridanéPrevziať
BytyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 12/2020 o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu - KBV Hrádza - BYTOVÝ DOM A2 NB zo dňa 19. 11. 20208.12.2020Prevziať dokument (PDF)
BytyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2017 o podmienkach prideľovania a nájmu bytov postavených s podporou štátu zo dňa 13.12.20172.01.2018Prevziať dokument (PDF)
BytyVZN č. 4/1996 o vyhradení dokončených bytov v bytovom dome "Nová Baňa Hrádza A5"30.01.2012Prevziať dokument (PDF)
BytyVZN č. 7/2000 o hospodárení s bytovým fondom30.01.2012Prevziať dokument (PDF)
BytyVZN zo dňa 25.11.1992 o hospodárení s bytovým fondom30.01.2012Prevziať dokument (PDF)
BytyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2009 zo dňa 29.1.2009 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov13.05.2009Prevziať dokument (PDF)
12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800