en
Neprehliadnite


Všeobecné záväzné nariadenia


Strana:12
OblasťNázovPridanéPrevziať
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2020 zo dňa 13.05.2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Nová Baňa19.05.2020Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 6/2019 zo dňa 20.11.2019 o dani z nehnuteľností7.01.2020Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 7/2019 zo dňa 20.11.2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady7.01.2020Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 6/2015 zo dňa 16. 12. 2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady28.01.2016Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 4/2014 zo dňa 15.12.2014 o dani z nehnuteľností1.01.2015Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2013 zo dňa 11.12.2013, ktorým sa dopĺňa a mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 7/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach20.01.2014Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 7/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach17.12.2012Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2012 zo dňa 29. 3. 2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 zo dňa 11.3.201116.04.2012Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2011 zo dňa 11. 3. 2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva16.03.2011Prevziať dokument (PDF)
Dane a poplatkyVšeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Baňa č. 2/2009 zo dňa 29.1.2009 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia13.05.2009Prevziať dokument (PDF)
12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800