en
Neprehliadnite


Všeobecné záväzné nariadenia


Strana:12
OblasťNázovPridanéPrevziať
ŠkolstvoDODATOK Č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nová Baňa č. 3/2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa24.09.2021Prevziať dokument (PDF)
ŠkolstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3 /2021 zo dňa 23.06.2021 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa2.07.2021Prevziať dokument (PDF)
ŠkolstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1 /2021 zo dňa 24.2.2021o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva4.03.2021Prevziať dokument (PDF)
ŠkolstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2019 zo dňa 17.6.2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa23.08.2019Prevziať dokument (PDF)
ŠkolstvoVšeobecné záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 7/2015 zo dňa 16.12.2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky21.01.2016Prevziať dokument (PDF)
ŠkolstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 12/2009 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa zo dňa 24.9.200914.10.2009Prevziať dokument (PDF)
12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800