en
Neprehliadnite


Všeobecné záväzné nariadenia


Strana:12
OblasťNázovPridanéPrevziať
Odpadové hospodárstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 15/2020 zo dňa 29.12.2020 o udržiavaní a ochrane verejnej zelene na území mesta Nová Baňa21.01.2021Prevziať dokument (PDF)
Odpadové hospodárstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 14/2020 zo dňa 29.12.2020 o udržiavaní čistoty na území mesta Nová Baňa21.01.2021Prevziať dokument (PDF)
Odpadové hospodárstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 11/2020 zo dňa 19.11.2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok21.01.2021Prevziať dokument (PDF)
Odpadové hospodárstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 5/2020 zo dňa 17.6.2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi6.07.2020Prevziať dokument (PDF)
Odpadové hospodárstvoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 1/2017 zo dňa 6.7.2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi2.08.2017Prevziať dokument (PDF)
12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800