en
Neprehliadnite


Všeobecné záväzné nariadenia


Strana:12
OblasťNázovPridanéPrevziať
Územný plánVšeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2014 o záväzných častiach územného plánu mesta Nová Baňa zo dňa 22.10.201414.11.2014Prevziať dokument (PDF)
Územný plánVšeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Baňa č. 5/2013 zo dňa 11.12.2013, o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou a priklad20.01.2014Prevziať dokument (PDF)
12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800