en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...15
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
6/1400294

Objednávame si u Vás prepravu osôb autobusovým spojom z konečnej zastávky Nová Baňa - Bukovina " Hájenka" do časti Bukovina " Valovci v dňoch pondelok až piatok so začiatkom prepravy od 2.1.2015 do 31.12.2015. Jedná sa o spoje odchádzajúce z Novej Bane o 05:00 hod. + protispoj , o11: 00 hod. + protispoj, o 15:00 + protispoj.

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s., IČO: 36054666
22.12.2014
6/1400293

Objednávame si u Vás ocenenia (trofeje a medaily) na podujatie Vyhlásenie najlepších športovcov za rok 2014

G-IMPEX s.r.o., IČO: 31575935
19.12.2014
6/1400292

Objednávam:

Forgáč Peter, nbit, IČO: 245651353
18.12.2014
6/1400291

Objednávame si u Vás opravu bezpečnostného zariadenia v kine Vatra - vchod od Petrášov.

Budinský Ján, EZS - SERVIS Budinský, Montáž a serv, IČO: 14209314
12.12.2014
6/1400290

Objednávame u Vás stravné lístky v počte 480 ks po 3,20

Le Cheque Dejeuner, s.r.o., IČO: 31396674
9.12.2014
6/1400289

Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu vrátane energetického štítku na akciu "Rekonštrukcia MŠ Nábrežná" v cene dohodou 500,- € vrátane DPH a v termíne do 17.12.2014, 6 ks.

COBRA BAUART s.r.o., IČO: 44413301
11.12.2014
6/1400288

Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu vrátane energetického štítku na akciu "Zateplenie budovy mestského úradu, výmena okien a dverí" v cene dohodou 500,- € vrátane DPH a v termíne do 17.12.2014, 6 ks.

COBRA BAUART s.r.o., IČO: 44413301
11.12.2014
6/1400287

Objednávame si u Vás rozvoz letákov (Novobanských novín č. 12/2014) v počte 2 326 kusov podľa priloženého zoznamu domácností podľa ulíc.

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124
11.12.2014
6/1400286

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok C KN parc.č. 4756/1 - zast.pl.a n. o výmere 149 m2, vytvorený z pozemku E KN parc.č. 5322 - vodná plocha o výmere 46 m2 a z pozemku E KN parc.č. 5259 - ost. pl. o výmere 545 m2, vedených Okre sným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 6123, v k.ú. Nová Baňa, lokalita: ul. Školská.

Hric Miroslav Ing.
11.12.2014
6/1400285

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok C KN parc.č. 45/3 - zast.pl.a n. o výmere 18 m2, vytvorený z pozemku C KN parc.č. 45/1 - zast.pl. a n. o výmere 6937 m2, vedeného Okresným úradom Žarnovica, odborom katastrálnym na LV č. 3853 , v k.ú. Nová Baňa, lokalita: ul. Andreja Kmeťa.

Hric Miroslav Ing.
11.12.2014
6/1400284

Objednávame si u Vás občerstvenie na slávnostné MsZ konané dňa 10.12.2014 o 16,30 hod.. Občerstvenie žiadame doručiť na Mestský úrad najneskôr do 14,00 hod.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO: 37956124
8.12.2014
6/1400283

Objednávame si škvarkové pagáče na zasadnutie MsZ konané dňa 10.12.2014. Pagáče žiadame doručiť najneskôr 10.12.2014 o 14,00 hod. na MsÚ.

Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889
8.12.2014
6/1400282

Objednávame si u Vás stvárnenie Mikuláša, anjela a čerta na podujatí Príde k nám Mikuláš, dňa 5.12.2014 o 16:30 hod. na Námestí slobody. Príchod do Novej Bane - o 15:30 hod. do kina Vatra.

FUNart, s. r. o., IČO: 47408120
4.12.2014
6/1400281

Objednávame si u Vás besedu s čitateľmi Msk Nová Baňa na dňa 5.12.2014 o 16.30hod.

Caban Ernest, MUDr., IČO: 45018553
4.12.2014
6/1400280

Objednávame si u Vás občerstvenie na vianočné trhy - Čas radostný, čas vianočný. Bagety prosíme pripraviť na 12:00 hod., prevoz do CVČ si zabezpečíme.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO: 37956124
4.12.2014
6/1400279

Objednávame si u Vás propagačný materiál pre mesto Nová Baňa:

NOBA s.r.o., IČO: 36020192
3.12.2014
6/1400278

Objednávame si u Vás tlač kalendára Nová Baňa 2015 podľa dohody.

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
3.12.2014
6/1400277

Objednávame si u Vás magnetické prúžky do kníh Mestskej knižnice v Novej Bani

Slovak alarms s.r.o., IČO: 36460460
26.11.2014
6/1400276

Objednávame si u vás knihy podľa vlastného výberu.

Barancová Mária, Knihy - darčeky, IČO: 33325502
25.11.2014
6/1400275

Objednávame si u Vás občerstvenie pre účastníkov vyhodnotenia fotosúťaže AMFO 2014 na piatok 28.11.2014. Prosíme doručiť v poobednajších hodinách.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO: 37956124
24.11.2014
Strana:12345...15Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800