en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...12
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
5/1300241

na základe cenovej ponuky objednávam transfer pre BizHub C220

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
12.12.2013
5/1300240

Na základe cenovej ponuky č.666/2013 si u Vás objednávame vyhotovenie a nainštalovanie Bezbarierového nájazdu v objekte na ul. Bernolákova 3 .

SC ZAMKON, s.r.o., IČO: 36006513
12.12.2013
5/1300239

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok C KN parc.č. 484/8 - zast. pl. a n. o výmere 39m2, vedený Okresným úradom Žarnovica, odbor katastrálny na LV č. 3853, v k.ú. Nová Baňa, lokalita: ul. Hájles.

Jančeková Katarína, Ing.
12.12.2013
5/1300238

Objednávame si u Vás drobné opravy na streche budovy kina Vatra.

Suchý Peter, KOVO-SUCHÝ, IČO: 11926121
11.12.2013
5/1300237

Objednávka obloženej misy pre hostí na akciu " Benefičný koncert - Tóny srdca"

Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889
9.12.2013
5/1300236

Objednávame si u Vás kovovú skrinku na kľúče s počtom háčikov 100.

K V E S T s.r.o., IČO: 31558518
5.12.2013
5/1300235

Objednávame si u Vás obložené bagety na podujatie "Čas radostný, čas vianočný", ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12.12.2013 v Centre voľného času. Bagety prosíme pripraviť na 11:30 hod., odvoz si zabezpečíme.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO: 37956124
5.12.2013
5/1300234

Objednávame si u Vás na celý rok 2014 čistenie a pranie bielizne v ubytovacom zariadení Informačného centra mesta Nová Baňa na základe cenovej ponuky zo dňa 8. 10. 2013. Vyučtovanie bude prebiehať štvrťročne na základe vystevenej faktúry spolu s dodacím l istom.

Bokníková Renáta - PPDZ, IČO: 47095105
4.12.2013
5/1300233

Objednávame u Vás Kancelársky masteriál :podľa prílohy

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
4.12.2013
5/1300232

Objednávka stravných lístkov v počte 800 ks po 3,20

Le Cheque Dejeuner, s.r.o., IČO: 31396674
3.12.2013
5/1300231

Objednávame si u Vás knihy podľa vlastného výberu.

Barancová Mária, Knihy - darčeky, IČO: 33325502
3.12.2013
5/1300230

Objednávame si u Vás vyhotovenie a osadenie bráničky s dvomi stĺpikmi v objekte Kalvárska 37.

Müller Milan - MZ - KOV, IČO: 34774688
3.12.2013
5/1300229

Objednávame si u Vás pletivo výška 200cm 1 ks balenie (50bm) na oplotenie objektu "Bananáreň".

Glezgová Anna - REMESLO, IČO: 14210207
29.11.2013
5/1300228

Objednávame si u Vás výmenu žľabov a dažďových zvodov na objekte ul. Školská 25 (bývalé stredisko služieb)

Suchý Peter, KOVO-SUCHÝ, IČO: 11926121
29.11.2013
5/1300227

Objednávame si u Vás šunkové obložené chlebíčky na akciu " Vianočná kvapka krvi". Chlebíčky žiadame doručiť dňa 2.12.2013 o 7,00 hod. do Základnej umeleckej školy v Novej Bani.

Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889
27.11.2013
5/1300226

Objednávame si šunkové obložené chlebíčky na zasadnutie MsZ konaného dňa 11.12.2013 o 15,00 hod. Chlebíčky vás žiadame dodať na sekretariát MsÚ najneskôr o 14,00 hod.

Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889
27.11.2013
5/1300225

Objednávame si u Vás tlač mesačníka Novobanské noviny č. 12/2013 a tlač kalendára Nová Baňa 2014 podľa dohody.

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
26.11.2013
5/1300224

Objednávame si u Vás výmenu žľabov a dažďových zvodov na objekte ul. Školská 25 (bývalé stredisko služieb)

Suchý Peter, KOVO-SUCHÝ, IČO: 11926121
26.11.2013
5/1300223

Objednávame si u Vás navŕtanie dier na oplotenie objektu Bananáreň na ul. Kollárova.

ŠIBAL, s.r.o., IČO: 47205938
26.11.2013
5/1300222

Objednávame si u Vás občerstvenie na vyhodnotenia 20. ročníka súťaže AMFO 2013, ktoré sa uskutoční dňa 2.12. 2013 o 16:00 hod. vo vestibule kina Vatra.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO: 37956124
21.11.2013
Strana:12345...12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800