en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...12
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
12/2000237

Objednávame si u Vás vizualizáciu Územnoplánovacej dokumentácie formou mapovej aplikácie - "Územný plán" prevádzkovaný na platforme geografickom informačnom systéme GISPLAN

T-MAPY Slovensko s.r.o., IČO: 43995187
2508.00 €18.12.2020
12/2000236

Na základe cp objednávam výmenu fotovalcov v BH C364

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
316.50 €16.12.2020
12/2000235

Obejdnávame si u Vás knihy podľa vlasntého výberu do Mestskej knižnice v Novej Bani

Holá Valéria - Valery , IČO: 37146700
205.06 €15.12.2020
12/2000234

Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu na zameranie časti mestského pozemku E KN parc. č. 2234 - trvalý trávny porast o celkovej výmere 709 m2, v rozsahu cca. 250 m2 k jeho následnému odpredaju.

Struhár Viliam, geodet , IČO: 10935479
170.00 €15.12.2020
12/2000233

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na novovytvorené pozemky v zmysle GP č. 10935479-264/20 vypracovaného geodetom Viliamom Struhárom dňa 18.11.2020, overeného dňa 26.11.2020 pod číslom G1 - 523/2020. Novovytvorený pozemok C KN parc. č. 6345/10 - trvalý trávny porast o výmere 1.431 m2 vytvorený z pozemku E KN parc. č. 4109/2 - zastavaná plocha o celkovej výmere 8.868 m2 dielom 3 a z pozemku E KN parc. č. 4109/5 - trvalý trávny porast o celkovej výmere 9.216 m2 dielom 4 o výmere 1.403 m2 a novovytvorený pozemok C KN parc. č. 6345/15 -ostatná plocha o výmere 110 m2 vytvorený dielom 5 o výmere 110 m2 z pozemku E KN parc. č. 4109/5 -trvalý trávny porast o celkovej výmere 9.216 m2. Mestské pozemky sú evidované na LV č. 3853. Pozemok sa odpredáva z dôvodu majetkovoprávneho vysúporiadania vlastníctva časti pozemku, scelenia pozemku s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov evidovaným na LV č. 8307 a využitím na poľnohospodárske účely.

Hermanová Darina, Ing., IČO: 00911086
150.00 €15.12.2020
12/2000232

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na novovytvorený pozemok v zmysle GP č. 10935479-227/20 vypracovaného geodetom Viliamom Struhárom dňa 04.11.2020, overeného dňa 12.11.2020 pod číslom G1 - 482/2020. Novovytvorený pozemok C KN parc. č. 4637/12 - zastavaná plocha o výmere 211 m2 vytvorený z pozemku C KN parc. č. 4637/1 - zastavaná plocha o celkovej výmere 1.605 m2 evidovaného na LV č. 6123.

Lasab Imrich, Ing., IČO: 00000011
150.00 €15.12.2020
12/2000231

Objednávka-hygienické potreby

Europapier Slovensko s.r.o., IČO: 31344381
195.36 €14.12.2020
12/2000230

Objednávame kancelársky materiál

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
215.40 €10.12.2020
12/2000229

Objednávame si u Vá odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia v objekte - KD Štále - Kolibská cesta 6232 v priestoroch klubu mladých (podpivničená časť) a klub mladých (šatne).

Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC, IČO: 14211734
145.00 €9.12.2020
12/2000228

Objednávame stravné lístky - jedálny kupón v počte 765 ks po 4 €

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
3060.00 €9.12.2020
12/2000227

V zmysle dohody si u Vás objednávame nasledovné: mesačník Novobanské noviny 2020, formát: 210 x 297 mm (A4); rozsah: 20 strán; papier: 53g Bulky vol. 2,3; farebnosť: 4+4 (20 strán plnofarebná tlač); väzba: V1 (2 skoby); náklad: 1.000 ks po 50 ks do fólie . Miesto dodania: Informačné centrum Nová Baňa. Odovzdanie novín do tlače k dátumu 9 –11 deň v mesiaci. V sume 480 EUR s DPH.

ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o., IČO: 36562611
480.00 €4.12.2020
12/2000226

Objednávame si u Vás tlač kalendára Nová Baňa 2021 v zmysle dohody. Náklad: 1.000 ks, Papier: 135g natieraný lesklý papier, Formát: A3 falcovať na A4 (1 lom). ,Tlač: 4+0 bez ďalšej povrchovej úpravy. Cena: 180 EUR s DPH.

ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o., IČO: 36562611
180.00 €4.12.2020
12/2000225

Objednávame si u Vás predplatné časopisu POŽIARNIK na rok 2021 v počte 1 ks.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474
12.00 €2.12.2020
12/2000224

Nákup cez internet

Digicom, s.r.o., IČO: 36003107
176.00 €25.11.2020
12/2000223

Objednávame si u vás dodávku a montáž interiérových horizontálnych žalúzií v počte 3 ks, C25-štandart, celotieniace, č.415-slonová kosť.Farba profilov a doplnkov-biela. Ovládanie pomocou guličkovej retiazky.

Kavecký Ján - Žalúzie, IČO: 44713975
99.60 €25.11.2020
12/2000222

Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov z odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického zariadenia v zmysle cenovej ponuky - objekty Nábrežná 21, Bernolákova 2 Pohronské múzeum, Bernolákova 1355, 1356 (záchranári, garáže, archív, prístrešok/,, bleskozvody - Bernolákova 2, Pohronské múzeum, A. Kmeťa11 spolu v sume 5.312, 76 eur

CNM, s.r.o., IČO: 36055671
5312.76 €23.11.2020
12/2000221

Objednávame si u vás 125 kusov darčekových kariet po 20,- Eur/ks.

LIDL Slovenská republika, v.o.s., IČO: 35793783
2500.00 €20.11.2020
12/2000220

Objednávame si u Vás výmenu nefunkčného bojlera v budove na ulici Bernolákova 2 (priestor radničnej vinárne v Novej Bani.

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., IČO: 36644277
555.56 €19.11.2020
12/2000219

Objednávame si u Vás mikulášsky program na podujatie Príde k nám Mikuláš, ktoré sa uskutoční dňa 4. 12. 2020 v kine VATRA v Novej Bani, Osvety 9/13 so začiattkom o 16:00 hod. Program bude sprostredkovaný výhradne on-line prenosom. Cena je vrátane dopravných nákladov.

Divadlo zo šuflíka, IČO: 42389453
400.00 €12.11.2020
12/2000218

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemky v zmysle GP č. 10935479-231/20 vypracovaného geodetom Viliamom Struhárom dňa 31.10.2020, overeného dňa 09.11.2020 pod číslom G1 - 484/2020. Novovytvorené pozemky C KN parc. č. 3498/1 - zastavaná plocha o výmere 39 m2 (diel 1) a C KN parc. č. 3500/1 - trvalý trávny porast o výmere 107 m2 vytvorené z pozemku E KN parc. č. 5245 - ostatná plocha o celkovej výmere 1.498 m2 evidovaného na LV č. 6123.

Lasab Imrich, Ing., IČO: 00000011
150.00 €11.11.2020
Strana:12345...12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800