en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...12
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
13/2100237

Geodetické práce, pohopis, výškopis a popis kat. územia pre účely Mestského kultúrno-športového a voľnočasového areálu Nová Baňa.

Peniažka Juraj - Geodet, IČO: 53518560
3300.00 €27.10.2021
13/2100236

Na základe ponuky e-shopu objednávam MT Motorola Moto E6i 2GB/32GB

Elektrosped a.s., IČO: 35765038
81.18 €27.10.2021
13/2100235

V zmysle cenovej ponuky zo dňa 18.10.2021 si u Vás objednávame, v predpokladanej cene 1 410 eur, vymaľovanie priestorov KD Štále (vestibul a sála) a zakrytie podlahy, dreveného soklu, vrátane lešenia. Pri nepredvídateľných okolnostiach sa cena navýši o 5% viac.

Blaho Tibor, IČO: 10930281
1410.00 €22.10.2021
13/2100234

Objednávame si u Vás prenájom objektu Hájenka Bukovina za účelom zabezpečenia volebnej miestnosti okrsku č.5 Nová Baňa, dňa 23.10.2021.

Mestské lesy, s.r.o., IČO: 31588182
21.10.2021
13/2100233

Objednávame si u Vás informačné značenie v priestore budovy MsÚ podľa cenovej ponuky zo dňa 29.9.2021

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
1560.00 €21.10.2021
13/2100232

Objednávame si u Vás v administravívnej budove na ulice Bernolákovej 11 na II. poschodí opravu zámku na vstupných dverách a opravu napúšťacieho ventílu v spoločných sociáolnych zariadeniach.

Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., IČO: 36644277
31.57 €20.10.2021
13/2100231

oprava a výmena svietidiel v Klientskom centre MsÚ, počet kusov 15

ELEKTRO KOCIAN s.r.o., IČO: 47787881
598.00 €18.10.2021
13/2100230

Oprava batérie a montáž bojlera na WC, 1. poschodie MsÚ

Binda s.r.o., IČO: 44285574
18.10.2021
13/2100229

Servis na služobných osobných vozidlách FIAT, ŠKODA OCTAVIA+ výmena pneumatík, doplnenie olejov a zimnej zmesy do ostrekovačov

Kamenský Miroslav, IČO: 37147668
18.10.2021
13/2100228

Espresso Krups EA819N10 do MsK Nová Baňa

Elektrosped a.s., IČO: 35765038
329.00 €15.10.2021
13/2100227

Espresso Krups EA819N10 do kina Vatra Nová Baňa

Elektrosped a.s., IČO: 35765038
329.00 €15.10.2021
13/2100226

Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenia a realizáciu stavby - "Chodník ulica Kollárova a parkovisko pred budovou ZUŠ, Nová Baňa v zmysle cenovej ponuky.

Tatarkovičová Dana Ing. - IDOS Ateliér , IČO: 40536467
1300.00 €13.10.2021
13/2100225

Objednávame si inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum a prieskum radónového rizika pre účely vypracovania PD Mestského kultúrno-športového a voľnočasového areálu Nová Baňa

Ďurovič Emil, RNDr. - NOBAGEOS, IČO: 30175046
4920.00 €13.10.2021
13/2100224

Objednávame si u Vás demontáž starých a montáž nových 6 ks svietidiel v mestskej knižnici.

ELEKTRO KOCIAN s.r.o., IČO: 47787881
526.13 €12.10.2021
13/2100223

Objednávame si u Vás hudobné vystúpenie HS RETRO pri príležitosti slávnostného otvorenia trasy A banského náučného chodníka, ktoré sa uskutoční dňa 16. 10. 2021 v čase od 13:30 hod. do 17:00 hod. na Zvoničke.

Polc Oliver - Hudobná skupina RETRO, IČO: 99999999
200.00 €12.10.2021
13/2100222

Objednávame si u Vás pasportizáciu miestnych komunikácií v zmysle cenovej ponuky.

ASSP-GEO, s.r.o., IČO: 53274318
4005.00 €8.10.2021
13/2100221

Objednávame stravné lístky - jedálny kupón v počte 1000 ks po 4 €

UP Slovensko, s.r.o., IČO: 31396674
4000.00 €8.10.2021
13/2100220

Objednávame si u Vás odstránenie zhoreniska - likvidáciu sutín po požiari chaty Vojšín v lokalite Chotár C KN parc.č. 6003/2 v k.ú.Nová Baňa a následne úpravu pozemku.

Technické služby mesta, príspevková organizácia
1800.00 €8.10.2021
13/2100219

Na základe dohody si u Vás objednávame nasledovný propagačný materiál: skladačka Banský náučný chodník v počte 500 KS v sume 252 € s DPH, prelep mapy na pôvodnom letáku v počte 250 KS v sume 50, 40 € s DPH. Ďalej opravu informačnej tabule Banského náučného chodníka v sume 14, 40 € s DPH. Spolu v sume 316, 80 eur s DPH.

NOBA, spol. s.r.o., IČO: 36020192
316.80 €7.10.2021
13/2100218

Objednávame si u Vá odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia v objekte - Mestský úrad, Námestie slobody 1, Nová Baňa - v časti klienske centrum a matrika v sume 70,40 eur v zmysle cenovej ponuky.

Škvarka Ján, ELEKTRO-MUSIC, IČO: 14211734
70.40 €6.10.2021
Strana:12345...12Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800