en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...15
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
7/1500288

Objednávame si u Vás vyčistenie revíznej šachty splškových vôd na ul. Bernolákova 3

EKOTRANZ s.r.o. s.r.o., IČO: 31632262
21.12.2015
7/1500287

Objednávame si u Vás občerstvenie na vianočné trhy - Čas radostný, čas vianočný.Bagety prosíme pripraviť na 12:00 hod., prevoz do CVČ si zabezpečíme.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO: 37956124
16.12.2015
7/1500286

Na záklace cp objdnávam 2xextender, 1 bal. RJ-11

Forgáč Peter, nbit, IČO: 245651353
15.12.2015
7/1500285

Objednávame si u Vás opravu dlažby a stropu po odstránení poruchy na odpade umývadiel v kine VATRA.

Forgáč Michal - FORTE - STAV, IČO: 40538389
14.12.2015
7/1500284

Objednávame u Vás stravné lístky v počte 159 ks po 3,20 €

Le Cheque Dejeuner, s.r.o., IČO: 31396674
9.12.2015
7/1500283

Objednávame si u Vás opravu poplašného zariadenia v priestoroch kina Vatra.

ESZ-SERVIS Budinský
11.12.2015
7/1500282

Objednávame si u Vás prepravu členov FSk Vinička na vystúpenie na Vianočných trhoch, ktoré sa uskutočnia dňa 18. 12. 2015 v priestoroch CVČ v Novej Bani nasledovne: 16:00 hod. p. Noveková Filoména - Vršky 20 A , ostatní členovia cestou do Kina Vatra a spä ť. Predpokladaný čas odchodu cca o 18:45 hod. - po telefonickom dohovore.

Bóna Pavol, osobná a nákl. doprava , IČO: 42005884
11.12.2015
7/1500281

Objednávame si u Vás občerstvenie - obložené chlebíčky, na pracovné rokovanie mestského zastupiteľstva, konaného dňa 16.12.2015. Chlebíčky žiadame doručiť najneskôr o 14,00 hod. na Mestský úrad v Novej Bani.

Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889
8.12.2015
7/1500280

Objednávame si u Vás osvetlenie kotercov v objekte SSŠ Školská 25 na základe CP zo 4.12.2015

ELEKTRO KOCIAN s.r.o., IČO: 47787881
7.12.2015
7/1500279

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok: diel č. "1" o výmere 144 m2 a diel č. "2" o výmere 103 m2 vytvorené z pozemku E KN parc. č. 1663/31 - ostatná plocha o výmere 247 m2, vedeného OÚ v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 6 123, v k.ú. Nová Baňa (Tajch), ktoré tvoria časť novovytvoreného pozemku C KN parc. č. 1773 - zastavaná plocha o výmere 144 m2 a C KN parc. č. 1774 - trvalý trávnatý porast o výmere 680 m2.

Hric Miroslav Ing.
7.12.2015
7/1500278

Objednávame si u Vás kancelársky nábytok. Zostava a cena podľa dohody.

Petráš Miroslav - Stolárstvo, IČO: 45498687
7.12.2015
7/1500277

Objednávame si u Vás vymaľovanie kancelárskej miestnosti, chodby a wc v priestoroch Kina Vatra v termíne 18.-19.12.2015.

Tibor Blaho
3.12.2015
7/1500276

Objednávame si u vás obložené šunkové chlebíčky na podujatie " Novobanská kvapka krvi", ktoré sa bude konať 07.12.2015. Chlebíčky žiadame doručiť do Základnej umeleckej školy dňa 07.12.2015 o 7,00 hod.

Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889
2.12.2015
7/1500275

Objednávame si u Vás rozvoz letákov (Novobanských novín č. 12/2015) v počte 2 341 kusov podľa priloženého zoznamu domácností podľa ulíc.

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124
1.12.2015
7/1500274

Objednávame si u Vás tlač kalendára Nová Baňa 2016 podľa dohody.

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
27.11.2015
7/1500273

Objednávame si u Vás odstránenie poruchy el.rozvodu do el.rozvodni na garážach v objekte Bernolákova 3 na základe cenovej ponuky z 26.11.2015.

ELEKTRO KOCIAN s.r.o., IČO: 47787881
26.11.2015
7/1500272

Objednávame si u Vás na celý rok 2016 čistenie a pranie bielizne v ubytovacom zariadení Informačného centra mesta Nová Baňa . Vyučtovanie bude prebiehať štvrťročne na základe vystavenej faktúry spolu s dodacím listom.

Bokníková Renáta - PPDZ, IČO: 47095105
26.11.2015
7/1500271

Objednávame si u Vás výmenu čerpadla plynového kotla v objekte Kalvárska 37

Ďurovič Jozef, PLYNSERVIS - NPM , IČO: 33997527
24.11.2015
7/1500270

Objednávame si u Vás občerstvenie - obložený rožok, na výročnú členskú schôdzu DCS LIPA, konanú dňa 26.11.2015. Obložené rožky žiadame doručiť o 13,00 hod. do Kina Vatra v Novej Bani.

Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889
23.11.2015
7/1500269

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok: diel č. "1" o výmere 17 m2 a diel č. "2" o výmere 52 m2 vytvorené z pozemku E KN parc. č. 4218 - lesný pozemok o výmere 169244 m2, vedeného OÚ v Žarnovici, odborom katastrálnym na LV č. 3 853, v k.ú. Nová Baňa (ul. Hornozemská), ktoré tvoria časť novovytvoreného pozemku C KN parc. č. 3635/8 - zastavaná plocha o výmere 52 m2 a C KN parc. č. 3635/1 - zastavaná plocha o výmere 17 m2, celková výmera 69 m2

Jančeková Katarína, Ing.
23.11.2015
Strana:12345...15Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800