en
Neprehliadnite


Objednávky mesta

Zobraziť dokumenty za rok: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...15
Č.obj.Popis objednávky / Dodávateľ, IČOSumaZverejnené
9/1700295

Objednávame si u Vás vyhotovenie polohopisu a výškopisu na areál MŠ Nábrežná 2, pre účely Projektovej dokumuntácie na rekonštruciu exteriéru.

Peniažka Juraj, Geoslužba, IČO: 12606103
22.12.2017
9/1700293

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stavbu: manipulačná chatka súp. č. 6474 a pozemky C KN parc. č. 6520/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2 a C KN parc. č. 6520/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, LV č. 3853.

Hric Miroslav Ing.
21.12.2017
9/1700292

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stavbu: kultúrny dom Stará Huta, súp. číslo 12 a pozemok pod stavbou C KN parc. č. 5044 -zast. plochy a nádvoria o výmere 571 m2, pozemok C KN parc. č. 5045 -zast. plochy a nádvoria o výmere 614 m2, LV č. 3853

Hric Miroslav Ing.
21.12.2017
9/1700291

Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemky v zmysle GP č. 10935479-201/17 a to diel 1 o výmere 69 m2 z E KN 5207/1 a diel 2 o výmere 57 m2, diel 3 o výmere 8 m2, diel 4 o výmere 6 m2, diel 5 o výmere 2 m2 z E KN parc. č. 5223/3.

Hric Miroslav Ing.
20.12.2017
9/1700290

Na základe cp objednávam Ineho 226

TOPICO s.r.o., IČO: 44392010
19.12.2017
9/1700289

Obejdnávame si u vás elektroinštalačné práce.

Holý Viliam - Elba H, IČO: 17923638
13.12.2017
9/1700288

Objednávame si u Vás rozvoz letákov (Novobanských novín č. 12/2017) v počte 3 154 kusov do všetkých domácností.

Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124
13.12.2017
9/1700287

Objednávame si u Vás vypracovanie Projektovej dokumentácie prístrešku a spevnenej plochy M.R.Štefánika 27.

PROJEKT ATELIÉR NB, s.r.o., IČO: 45536813
12.12.2017
9/1700286

Objednávame si u Vás dodanie obložených rožkov pre DSC LIPA - výročná členská schôdza, ktorá sa bude konať 14.12.2017. Termín dodania 14.12.2017 o 12,00 hod.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, IČO: 37956124
12.12.2017
9/1700285

Na základe spoločnej obhliadky konanej dňa 16.10.2017 si u Vás objednávame Znalecký posudok pre stanovenie východiskovej a technickej hodnoty chaty súp. č. 87 na pozemku CKN 6003/2 v Kú Nová Baňa časť Chotár- Vojšín zapísanej na LV č. 3853, ktorá bola zni čená požiarom dňa 19.2.2017. V prílohe Vám prikladáme podklady, ktoré žiadame použiť pri výpočte a to: PD Chaty Vojšín; potvrdenie o veku stavby; technická správa Chaty Vojšín, ktorá zodpovedá stavu chaty v čase požiaru; fotodokumentácia z dňa 20.2.2017 a

Ing. Ján Víťazka, IČO: 00913786
7.12.2017
9/1700284

Objednávame si u Vás opravu vstupných dverí do predajne na ul. Bernolákova 11 a opravu okennej kľučky na 3.posch. Bernolákova 11

TERMOARCH s.r.o., IČO: 46668063
7.12.2017
9/1700283

Objednávame u Vás stravné lístky v počte 688 ks po 3,50 €

Le Cheque Dejeuner, s.r.o., IČO: 31396674
6.12.2017
9/1700282

Na záklace cp objednávam TP-LINK TD-W9970B

Nbit s.r.o., IČO: 50165364
6.12.2017
9/1700281

Objednávam na záklace cp

Nbit s.r.o., IČO: 50165364
6.12.2017
9/1700280

Objednávame si u Vás odstránenie poruchy na elektrickom vedení do objektu na ul. Kalvárska 37.

Technické služby, IČO: 00185221
5.12.2017
9/1700279

Objednávame si u Vás tlač kalendára Nová Baňa 2018 podľa dohody.

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
5.12.2017
9/1700278

V zmysle zmluvy č. 2133/2016 zo dňa 11.11.2016 si u Vás doobjednávame Novobanské noviny č. 12/2017

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
5.12.2017
9/1700277

Objednávame si u vás vyhotovenie nábytku do kancelárskych priestorov v zmysle dohody.

Interiér-Exteriér štúdio s.r.o., IČO: 36648825
29.11.2017
9/1700276

Objednávame si u Vás reflexné vesty, vrátane vyšitia textu v zmysle dohody.

Beťko Peter - CRO - MAGS, IČO: 34773932
29.11.2017
9/1700275

Objednávame si u vás knihy podľa vlastného výberu

Holá Valéria - Valery , IČO: 37146700
29.11.2017
Strana:12345...15Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800