en
Neprehliadnite


Uzávierka cesty III/2513

Uzávierka cesty III/2513

Organizátor športového podujatia TriTajchlon oznamujem občanom, že dňa 28.8.2021, t.j. v sobotu,  bude v časoch od 9:30-11:40 a od  14:30-16:00 pre dopravu úplne uzavretá cesta III/2513 v úseku od križovatky Dlhá lúka, Slameníkova cesta po križovatku Rekreačná cesta, Sadovnícka cesta. Dôvodom je konanie pretekov TriTAJCHlon 2021. Obchádzka bude vyznačená cez Slameníkovu cestu a Sadovnícku cestu. Prosím dodžiavajte pokyny organizátorov a polície.

Ďakujeme za pochopenie.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800