en
Neprehliadnite


Aktuality

Už slnečné ráno a pekné počasie 25. apríla, bolo predpokladom vydareného podujatia II. ročníka prívlačového preteku Zlatý pstruh Ranč Blanc. Samotná prezentácia pretekárov detí posunula všetky očakávania, keď sa prihlásilo 23 mladých rybárov a rybárok.

Čítať ďalej...


Na zasadnutí valného zhromaždenia Región GRON – oblastnej organizácii cestovného ruchu, ktoré sa konalo dňa 17. 12. 2014 v SOŠ Žarnovica, bolo prijatých 15 nových členov. Medzi novoprijatými členmi sú aj Stredná odborná škola Žarnovica a SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani. Vo svojich študijných odboroch majú odbory obchod a podnikanie a pracovník marketingu – blok cestovný ruch. Keďže sa pomaly blížia termíny podávania prihlášok na štúdium na stredné školy a v tomto čase stoja žiaci 9. ročníkov základných škôl pred dôležitým výberom, oslovili sme riaditeľov, ktorí sú zástupcami stredných škôl v oblastnej organizácii cestovného ruchu Región GRON, aby nám priblížili študijné odbory, ktoré sa zaoberajú cestovným ruchom.

Čítať ďalej...


Vedeli ste, že prvý lyžiarsky vlek v Ostrom Grúni bol postavený v roku 1974, že tu prebiehali preteky okresnej ligy v zjazdovom lyžovaní, že tu lyžoval a pretekal Timotej Zuzula, otec úspešnej pretekárky Veroniky Velez-Zuzulovej a že už od roku 1998 sa stredisko zasnežuje technickým snehom?
Keďže zimná sezóna 2014/2015 je už v plnom prúde, oslovili sme jedného zo zakladajúcich členov oblastnej organizácie cestovného ruchu Región GRON, riaditeľa strediska SKI BLANC Ostrý Grúň - PaedDr. Ľubomíra Urbana.

Čítať ďalej...


Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vznikla na konci decembra v roku 2012. Svoju aktívnu činnosť začala vyvíjať v roku 2014 zriadením kontaktného miesta na Námestí slobody č. 1 v Informačnom centre mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800