en
Neprehliadnite


Covid19

Dôležité telefónne čísla týkajúce sa COVID-19:

NON STOP Call centrum NCZI 0800 221 234
VÁŠ OBVODNÝ LEKÁR pre dospelých alebo deti https://www.novabana.sk/informacie/zdravotnicke-organizacie
Záchranka, Tiesňové volania Záchranka 155, Tiesňové volania 112
Call centrum Okresný úrad 0961 699 555, 048/4306 555 v pracovných dňoch 8-20 hod.
Úrad verejného zdravotníctva ÚVZ SR 0917 222 682
RÚVZ Banská Bystrica 0918 569 580
RÚVZ Žiar nad Hronom 0911 214 488, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Koronavírus linka Mesto Nová Baňa 0907 866 654
Krízový Štáb Mesta Nová Baňa 0905 436 381
Dovoz potravín a liekov Informačné centrum 045/ 6782 881 v pracovných dňoch 8-11 hod.
Dovoz potravín a liekov BBSK 0800 221 235 v pracovných dňoch 8-15 hod.
Dovoz potravín a liekov NB Obstarávanie nákupov 0905 583 517 denne 6:30-22 hod.
Dovoz potravín a liekov všetci pevádzkovatelia TAXI služieb v meste

 

Dôležité web stránky týkajúce sa COVID-19:

https://www.korona.gov.sk/
http://koronavirus.mojeslovensko.sk/
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 Ministerstvo zdravotníctva
http://www.uvzsr.sk/ Úrad verejného zdravotníctva
https://www.facebook.com/groups/197873078199264/ OFFICIAL FACEBOOK


Dôležité informácie týkajúce sa COVID-19:

V zmysle opatrení prijatých na zasadnutí Krízového štábu mesta Nová Baňa dňa 12.3.2020 sa upravujú úradné hodiny Stavebného úradu nasledovne:

Pondelok 8.00 – 10.00 13.00 – 15.00
Utorok Nestránkový deň
Streda 8.00 – 10.00 13.00 – 15.00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 8.00 – 10.00 13.00 – 15.00

Odporúčame obyvateľom, aby osobne nenavštevovali Mestský úrad Nová Baňa a mestské organizácie a využívali telefonický, písomný alebo elektronický spôsob komunikácie.
 


V zmysle opatrení prijatých na zasadnutí Krízového štábu mesta Nová Baňa dňa 12.3.2020 sa upravujú úradné hodiny Klientskeho centra nasledovne:

Pondelok 8.00 – 10.00 13.00 – 15.00
Utorok 8.00 – 10.00 13.00 – 15.00
Streda 8.00 – 10.00 13.00 – 15.00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 8.00 – 10.00 13.00 – 15.00

Odporúčame obyvateľom, aby osobne nenavštevovali Mestský úrad Nová Baňa a mestské organizácie a využívali telefonický, písomný alebo elektronický spôsob komunikácie.
 


Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu?

 • Pri príjme volaní od občanov s podozrením na výskyt koronavírusu, operátor/operačný dôstojník zabezpečí spracovanie týchto volaní v spolupráci s operátormi Záchrannej zdravotnej služby; operátor krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby zabezpečí vyslanie dedikovaného vozidla na odber vzoriek, postupuje podľa svojich interných predpisov a taktiež informuje územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
 • Čítať ďalej...


Od 9.3.2020:

 • boli zrušené všetky kultúrne, spoločenské podujatia organizované na území mesta Nová Baňa,
 • sa uzatvorilo Denné centrum seniorov LIPA,

Od 10.3.2020:

 • bolo uzatvorené Materské centrum Gašparko

Od 13.3.2020:

 • nie je v prevádzke záujmová krúžková činnosť v CVČ Nová Baňa,
 • neprebieha výučba v Základnej umeleckej škole Nová Baňa,
 • rušia sa zasadnutia komisií zriadených pri MsZ v Novej Bani,
 • uzatvára sa Mestská knižnica v Novej Bani,
 • uzatvára sa Informačné centrum mesta Nová Baňa,
 • skrátenie otváracích hodín počas stránkových dní pre občanov na pracoviskách Klientskeho centra - pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, dane, sociálne veci a životné prostredie v čase od 08,00 hod – do 10,00 hod a v čase od 13,00 hod – do 15,00 hod.,
 • skrátenie otváracích hodín počas stránkových dní pre občanov na pracovisku Stavebný úrad v čase od 08,00 hod – do 10,00 hod a v čase od 13,00 hod – do 15,00 hod.

Od 16.3.2020:

 • po dobu minimálne 14 dní budú zatvorené Materská škola Nábrežná s elokovanými pracoviskami Štúrova a Kolibská cesta, Základná škola Jána Zemana, Centrum voľného času a Základná umelecká škola,
 • Krízový štáb odporúča zabezpečiť dôslednú a pravidelnú dezinfekciu vo vozidlách prevádzkovateľov služby Sociálny taxík s ktorými má Mesto Nová Baňa uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
 • Odporúčame obyvateľom, aby osobne nenavštevovali Mestský úrad Nová Baňa a mestské organizácie a využívali telefonický, písomný alebo elektronický spôsob komunikácie.
 • Na web stránke Mesta Nová Baňa bol zriadený na uvedenom linku https://www.novabana.sk/informacie/covid19 samostatný banner, kde sa nachádzajú všetky aktuálne informácie týkajúce sa opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu.


   
Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Zápisnica KŠ NB.pdf)Zápisnica KŠ NB.pdf206 kB

Štvrtok, 12 Marec 2020 17:05

Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory. Zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur. Ministerstvo vnútra SR v prípade potreby zabezpečí na karanténu priestory.

Čítať ďalej...


Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky;

B. vyhlasuje
B.1. podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky;

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800