en
Neprehliadnite


Monumentálny symbol mesta

Monumentálny symbol mesta

Súsošie sv. Trojice sa nachádza pred budovou historickej radnice v Novej Bani. V minulosti tvorilo dominantu tzv. Dolného námestia a dnes je jedným zo symbolov mesta.

 Novobanské Súsošie sv. Trojice je poprednou prácou svojho druhu na Slovensku z prvej polovice 19. storočia a vychádza z klasicistickej architektonickej skladby. Bohato profilovaná architektonická časť je s plastickými sochárskymi prvkami v hlbokom súlade. Postavené bolo v rokoch 1844 – 1847 a autorom je Jozef Neuschl, nazývaný aj maďarským prímením Faragó. Súsošie bolo renovované v roku 1927, keď ho Ľudovít Mack doplnil o reliéfny figurálny vlys prebiehajúci v hornej časti stĺpa nad výklenkami so sochami svätých. K ďalšej oprave kultúrnej pamiatky došlo v 70. rokoch 20. storočia, pričom akad. sochár Ladislav Pollák nahradil originálne súsošie kópiou.

Mesto Nová Baňa dalo v priebehu roka 2012 spracovať reštaurátorský prieskum s následným návrhom na reštaurovanie, kde bolo konštatované, že stav častí súsošia je veľmi zlý, a boli zistené rozsiahle poškodenia v dôsledku zvetrávania použitých materiálov. Ideovým zámerom bola záchrana stavu kamennej hmoty – reštaurovanie, obnova umelecko-historických a výtvarných hodnôt pamiatky. Mesto na základe projektu „Obnova Súsošia sv. Trojice“ pristúpilo k postupnej realizácii reštaurátorských prác na kultúrnej pamiatke v celkovom rozsahu štyroch etáp. Tieto práce boli hradené z troch dotácií z Ministerstva kultúry SR, ktoré spolu dosiahli výšku 33-tisíc eur, a z vlastného rozpočtu sumou 89 876 eur. Po prvej, prípravnej fáze nasledovalo čistenie kamennej hmoty od húb a lišajníkov, ale aj nevhodných sekundárnych doplnkov a tmelov a tiež čistenie sochárskej výzdoby. Potom to boli samotné reštaurátorské práce. Pre lepšiu bezpečnosť a viditeľnosť bolo súsošie vo večerných hodinách aj nasvietené.

Obnova Súsošia sv. Trojice bola realizovaná s cieľom skvalitnenia historického uplatnenia pamiatky ako výnimočného diela, so snahou zhodnotiť a zvýrazniť historickú funkciu centrálnej zóny mesta Nová Baňa. Kultúrna pamiatka púta pozornosť, vyvoláva úctu a rešpekt okoloidúcich obyvateľov a návštevníkov mesta.

PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka

foto: archív MsÚ

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800